18 Irak

 • Ledare: Premiärminister Mohammed Shia al-Sudani
 • Folkmängd: 42,2 miljoner
 • Antal kristna: 164 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk förbundsrepublik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Kristna i Irak utsätts för diskriminering, trakasserier och våldsam förföljelse, utan att få skydd från staten. Många kristna tvingades på flykt från sina städer och byar när IS tog över makten 2014 - få har kunnat återvända hem.

Det finns flera traditionella kyrkor i Irak, som ortodoxa och katolska, som alla påverkas av intolerans, diskriminering och förföljelse från lokala myndigheter, staten och islamistiska extremistgrupper. I centrala och södra Irak väljer många kristna att inte visa sin tro offentligt, för att undvika trakasserier och diskriminering på arbetet, i universitetet eller när de ska passera vägspärrar. I området kring Niniveslätten har församlingsledare tidigare kidnappats, de som protesterar mot lokala miliser eller politiska ledare är utsatta för extra stor risk.

Kristna med muslimsk bakgrund möter intensivt förtryck från sina familjer, klanledare och närsamhällen. De riskerar att utestängas från sina familjer, förlora möjligheten att gifta sig eller tvingas till skilsmässa, förlora sin arvsrätt eller till och med vårdnaden om sina barn. Konvertiter riskerar också arrestering och att åtalas för hädelse om de evangeliserar och ”försöker omvända muslimer”. Det förekommer därför att kristna väljer att hålla sin nya tro hemlig.

 

Vad har förändrats under 2022?

Även om Irak har sjunkit fyra placeringar på World Watch List, har situationen för landets kristna inte förbättrats nämnvärt. Det finns färre rapporter om våldsincidenter – så som kyrkor som har attackerats eller tvingats stänga – men det betyder inte att gudstjänster kan arrangeras ostört i landet. Till exempel har gudstjänster inte kunnat hållas i norra Irak på över ett år på grund av turkiska bombningar.

Under förra året blev dussintals kristna angripna fysiskt och/eller tvingade att lämna sina hem, och många kristna som kidnappats saknas fortfarande. En kristen har dödats på grund av sin tro, och det finns flera rapporter om skadegörelse eller konfiskering av kristnas hem eller företag.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna som konverterar från islam möter den intensivaste förföljelsen. Inflytandet av konservativ islam ökar i hela landet, även om den traditionellt varit vanligare i landets södra och centrala delar.

 • Privatlivet
  14,1
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,6
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  14,0
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,9
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  4,6
  MAX = 16,7

 • 76
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige