12 Syrien

 • Ledare: President Bashar al-Assad
 • Folkmängd: 20,6 miljoner
 • Antal kristna: 579 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik / Enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Islamistiskt förtryck / Stamantagonism / Organiserad korruption


Rapporter    Artiklar    Böneämnen

Trots att konflikten i Syrien har lättat något under de senaste åren, är de utmaningar kristna möter både många och allvarliga.

I områden där militanta islamister är aktiva löper ledare inom historiska kyrkor särskilt stor risk att utsättas för attacker eller kidnappningar. De flesta byggnader som tillhör dessa församlingar har rivits eller används nu för islamiskt bruk. För kristna som bor i dessa områden finns det inte mycket utrymme att uttrycka sin tro, och många har drivits bort från sina hem.

I regeringskontrollerade områden skärper myndigheterna sitt grepp om alla som betraktas som ett hot mot den sociala stabiliteten, däribland konvertiter från islam till kristendomen. Den syriska regeringens inställning till kyrkor beror på vilket samfund som kyrkan tillhör. Även om alla kristna samfund lever under press, har historiska kyrkor en starkare position att försvara sina rättigheter jämfört med icke-traditionella kyrkliga grupper, som evangelikala, baptister och pingstvänner.

I hela landet pågår fortfarande konflikter, som kristna lever mitt i. I vissa fall är de uttalade måltavlor, som till exempel i provinsen Afrin, där turkiskt understödda trupper rapporteras vara inriktade på kurdiska kristna.

De som väljer att lämna islam för att följa Jesus kan möta intensiv press från sina egna familjer, särskilt de som bor i sunnitiska regioner.

 

Vad har förändrats under rappirteringsperioden?

Nivån på förtrycket av kristna i Syrien har i stort sett varit densamma jämfört med förra rapporteringsperioden. Det senaste året har till stor del präglats av de förödande jordbävningarna i början av 2023. Open Doors långvariga stöd till kyrkan innebar att lokala kyrkor, många av dem så kallade Centers of Hope, snabbt kunde utrustas för att betjäna sina lokalsamhällen och visa på Jesu kärlek mitt i katastrofen.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna är särskilt i fara i Idlib-provinsen i nordväst, som fortfarande kontrolleras av militanta islamistiska grupper; samt i Hasakah-distriktet i nordost, där turkisk militär och Turkiet-stödda oppositionsstyrkor är aktiva.

Konvertiter till kristendomen är i fara över hela landet, men deras situation är särskilt farlig i landets nordvästra och nordöstra delar.

 

 • Privatlivet
  13,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,2
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  11,1
  MAX = 16,7

 • 81
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige