16 Kina

 • Ledare: President Xi Jinping
 • Folkmängd: 1,4 miljarder
 • Antal kristna: 96,7 miljoner
 • Religion: Ateism
 • Statsskick: Kommunistisk enpartistat
 • Förföljelsens grundorsak: Kommunistiskt och post-kommunistiskt förtryck


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Kristna i Kina utsätts för en allt hårdare press när kommunistpartiet skärper restriktionerna och övervakningen, för att försöka begränsa allt som kan hota dess makt.

Övervakningen i Kina är innebär ett mycket starkt förtryck mot kristna och är ett av de mest utvecklade övervakningssystemen i världen. Kristna ledare är speciellt utsatta för förföljelse då de riskerar att fängslas eller bli bortförda. Nya restriktioner för internet och sociala medier gör – tillsammans med andra begränsningarna i religionsfriheten från 2018 – att kristnas frihet minskas ytterligare. Många kyrkor är övervakade eller har stängts, oavsett om de är fristående församlingar eller tillhör den statligt registrerade Tre själv-kyrkan. Det är fortfarande olagligt för personer under 18 år att besöka en kyrka. Den tidigare uppfattningen att kyrkor utgör ett hot enbart om de blir för stora, för politiska eller om de bjuder in utländska gäster är inte längre tillämpad.

Den som konverterar till kristendomen från islam eller tibetansk buddhism och upptäcks av sin familj eller omgivning utsätts i regel för hot eller misshandel i syfte att få personen att återgå till den gamla religionen. Grannar kan rapportera om kristna aktiviteter till myndigheterna eller byledaren, som vidtar åtgärder för att stoppa de kristna.

 

Vad har förändrats under 2022?

Den ökande övervakningen och allt fler restriktioner har gjort att många husförsamlingar upphört att träffas i större grupper för att i stället delat upp sig i mindre grupper. Det finns grupper som mötts digitalt, men det har blivit svårare sedan myndigheterna blivit mer noggranna att bevaka vad som händer online. Många kristna har arresterats och dömts, ofta anklagade för olaglig affärsverksamhet, bedrägeri, brott mot nationell säkerhet eller för det som diffust kallas ”orosanstiftan”.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna med muslimsk eller buddhistisk bakgrund möter den svåraste förföljelsen i Kina, med motstånd från såväl familj och närsamhälle som från myndigheter. Dessutom är enskilda kristna och kyrkor som helhet utsatta för övervakning.

 

 • Privatlivet
  12,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  10,0
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,5
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  15,6
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  11,1
  MAX = 16,7

 • 77
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige