35 Egypten

 • Ledare: President Abdel Fattah el-Sisi
 • Folkmängd: 106,2 miljoner
 • Antal kristna: 9,7 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Kränkningar av religionsfriheten sker oftast öppet i samhället. Det kan röra sig om kristna kvinnor som trakasseras på gatorna, eller radikala muslimer som tvingar en hel kristen gemenskap att flytta, samtidigt som deras hus och ägodelar konfiskeras.

Dessa händelser inträffar framför allt i Övre Egypten, i landets södra delar, där salafistiska rörelser är aktiva på landsbygden. Trots att landets konstitution förbjuder religiösa partier tillåts det islamiska partiet Salafi al-Nour att få fortsätta sin verksamhet. De har ett stort inflytande på landsbygden, där det finns en utbredd analfabetism och fattigdom.

President al-Sisi talar ofta positivt om Egyptens kristna gemenskap. Men bristen på seriös brottsbekämpning och lokala myndigheters ovilja att skydda kristna gör dem sårbara för alla typer av attacker, särskilt i landets södra delar, där en kollektiv fientlighet och våld från islamistiska grupper fortsätter att orsaka svårigheter. Regeringens auktoritära karaktär gör det ofta meningslöst för kyrkoledare och andra kristna att stå upp mot dessa handlingar.

I stor kontrast till hur moskéer hanteras, begränsas byggandet av nya kyrkolokaler, trots löften från presidenten att församlingar i alla stadsdelar kommer att legaliseras genom en officiell registrering. Kristna med muslimsk bakgrund har stora svårigheter att leva ut sin tro eftersom de möter enorm press från sina familjer att återvända till islam. Staten nekar dem att få ett officiellt erkännande av sin konvertering, då religionstillhörigheten står i ID-korten.

 

Vad har förändrats under 2022?

Egypten har sjunkit 15 placeringar på World Watch List, från plats 20 till plats 35. Det beror främst på att det finns färre rapporter om våld mot kristna, inklusive trosrelaterade mord och attacker mot kyrkobyggnader. I augusti 2022 rapporterades det visserligen om bränder i nio olika kyrkobyggnader, men orsaken till bränderna är i de flesta fall fortfarande oklar.

Trots detta är våldet mot kristna fortfarande mycket högt. Minst fem kristna dödades för sin tro i Egypten under förra året, och över 20 kristna attackerades. Ett stort antal kristna konvertiter med muslimsk bakgrund har dessutom arresterats och misshandlats av den egyptiska säkerhetstjänsten.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna som lever i Övre Egypten (södra delen av landet), och på landsbygden i norra Nildeltat är mest utsatta, då islamska extremistgrupper är mest aktiva i dessa områden. Kristna konvertiter från islam är särskilt utsatta för våldsam förföljelse.

 

 • Privatlivet
  12,7
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,6
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,1
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  10,8
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  7,0
  MAX = 16,7

 • 68
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige