10 Afghanistan

 • Ledare: Hibatullah Akhundzada
 • Folkmängd: 41,7 miljoner
 • Antal kristna: Några tusen
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Islamiskt emirat
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Stamantagonism / Diktatorisk paranoia / Organiserad korruption


Rapporter   Artiklar   Böneämnen

Husförsamlingar har stängts och kristna har flytt eller gått ännu djupare under jorden sedan talibanerna tog över makten.

Internationellt har man sett omfattningen av talibanernas brutala styre sedan gruppen tog makten i augusti 2021. Åren därefter har Afghanistan åtminstone haft en viss grad av politisk stabilitet — men stabiliteten har övergått till förtryck och våld mot minoritetsgrupper. Såvitt talibanerna vet finns det inga kristna i Afghanistan. De flesta husförsamlingar som fanns före talibanernas tid (även om de var tvungna att vara gömda) har stängts, eftersom de kristna har tvingats att fly eller tvingats leva ännu mer dolt än tidigare.

När talibanerna kom till makten, gjorde de det med löften om att ge mer frihet än tidigare. Men så har det inte blivit — om en afghans kristna tro upptäcks, kan det leda till dödsstraff eller fängelse och tortyr, för att tvinga dem att ge information om andra kristna.

Samhället och familjestrukturen ger inget utrymme för religionsfrihet, och regeringen upprätthåller denna strikta hållning. Det innebär att kristna, där en övervägande majoritet är konvertiter med muslimsk bakgrund, måste hålla sin tro hemlig, annars riskerar de helt enkelt att försvinna.

Tusentals afghanska flyktingar bor i flyktingläger runt om i länder som gränsar till Afghanistan, ofta under dåliga förhållanden. Bland dessa finns många kristna.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden för 2024?

Inte mycket har förändrats i Afghanistan under rapporteringsperioden för World Watch List 2024. Talibanerna fortsätter att begränsa landet och den något större frihet som fanns under Afghanistans föregående regeringar är borta.

När talibanerna tog över makten flydde många afghaner till grannländerna. I år kan Pakistans beslut att utvisa uppemot 1,7 miljoner afghanska flyktingar få långtgående konsekvenser för Afghanistan, även om alla flyktingar inte kommer att lämna Pakistan.

Även många kristna flydde landet under talibanernas maktövertagande; de som är kvar kunde antingen inte fly landet, eller kände sig kallade att stanna kvar. Situationen innebär att det är mycket svårare att träffa andra kristna, och underjordiska kyrkor har tvingats djupare under jorden.

Förutom talibanerna så står familjen och klankulturen för en stor del av förföljelsen och straffar hårt den som ens misstänks för att vara kristen eller intresserad av kristen tro. Jesu efterföljare lever under ständig risk.

 

Så utsätts olika grupper

Trots att talibanerna har sina rötter i södra, östra och nordvästra Afghanistan, styrs hela landet av en strikt tolkning av islam. Det här innebär att kristna i Afghanistan möter svårigheter var de än är. Den fientlighet som kristna riskerar att möta från sin familj och det omgivande samhället är lika stort över hela landet. Kristna flyktingar som tvingas återvända till Afghanistan från grannländerna riskerar att hamna i en mycket farlig situation utan något nätverk eller någon hjälp.

 

 • Privatlivet
  15,7
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  15,9
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  15,2
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,6
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  4,6
  MAX = 16,7

 • 84
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige