Vietnam

Vietnam

Katolska kyrkan är det största kristna samfundet i landet, men den kommunistiska regeringen anser kyrkan vara kopplad till en främmande makt: Vatikanen.

Kommunismen finns inte enbart på ytan i Vietnam, något som visade sig i januari 2016 då den nya regeringen tillkännagavs och alla förhoppningar om en mer reformistisk inställning grusades.

Katolska kyrkan är det överlägset största samfundet i landet, och regimen anser att kyrkan är en lämning från den franska kolonialtiden, och anser att kyrkan är kopplad till en främmande makt.

Den 18 november 2016 antog regeringen en ny lag om tro och religion som begränsar religionsfriheten i landet väsentligt.

Drabbade kyrkoinriktningar
Samtliga kyrkoinriktningar som finns representerade i Vietnam är drabbade av förföljelse. Kyrkor som består till största delen av kristna immigranter bevakas regelbundet av myndigheterna. Historiska samfund, däribland den katolska kyrkan, utsätts regelbundet för arresteringar av myndigheterna, som även konfiskerar mark.

Underjordiska kyrkor med kristna konvertiter från buddistisk eller etnisk-animistisk bakgrund drabbas av den värsta förföljelsen, inte bara från myndigheterna utan också från familj, släkt, vänner och grannar.

Frikyrkliga, protestantiska kristna samfund möts främst i husförsamlingar. Medlemmarna kommer främst från etniska minoriteter, som montagnarderna, och utsätts för diskriminering av varierande grad från samhället.

Förföljelsen i Vietnam

  • Förtrycket de kristna möter är mycket starkt och ökade väsentligt under rapporteringsperioden för World Watch List (WWL) 2017. Ökningen beror främst på att myndigheterna har återgått till en kommunistisk retorik och den nya lagen som begränsar religiösa grupper genom att kontrollera deras möten.
  • Förföljelsen är starkast när det gäller livet som medborgare och kyrkolivet. Förföljelsen är också mycket stark inom privatlivet.
  • Förtrycket kristna möter i olika livsområden beror främst på kommunistiskt och postkommunistiskt förtryck men också på etniska motsättningar, då många kristna tillhör etniska minoriteter.
  • Våldet mot kristna är relativt hög, och under rapporteringsperioden för WWL 2017 dödades tre kristna för sin tro. Dock har våldet minskat något jämfört med WWL 2016.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Grundorsakerna till den förföljelse som drabbar kristna i Vietnam är kommunistiskt och postkommunistiskt förtryck och etniska motsättningar.

Framtidsutsikter
Kommunistpartiet val av en ny ledare som inte är reformvänlig, och den mer spändare relation till Kina kan komma att leda till en period av osäkerhet och omorientering, med inskränkningar mot dem som betraktas som avvikande som följd. Trots att de kristna blivit lovade att få kommentera utkastet till religionslagen, kommer kristna och andra religiösa minoriteter i landet inte kunna vänta sig några lättnader när det gäller förföljelsen.