Uzbekistan

Uzbekistan

Uzbekistan är en av de hårdaste diktaturerna i Centralasien. Regimen skyr inga medel för att behålla makten, och alla former av opposition och avvikelser attackeras skoningslöst.

Kristendom ses som en främmande influens och destabiliserande faktor. Samtidigt utsätts kristna med muslimsk bakgrund för mycket högt tryck för att förmås avsäga sig sin nya tro.

Kristna grupper som drabbas
Kyrkor som drivs av kristna immigranter och historiska traditionella kyrkor möter minst motstånd från myndigheterna, främst för att de inte bedriver aktiv evangelisation.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter den värsta formen av förföljelse från både staten, familjen, vänner och närsamhället. Icke-traditionella protestantiska grupper drabbas återkommande av razzior, hot, arresteringar och böter, framför allt gäller det oregistrerade kyrkor.

Förföljelsen i Uzbekistan

  • Förtrycket mot kristna i landet minskade något (ytterst lite) jämfört med 2016 års World Watch List (WWL).
  • Förtrycket ligger på extrema nivåer när det gäller familjeliv, sociala nätverk och kyrkolivet. Även förtrycket från familjer ligger på en hög nivå.
  • Flera våldsincidenter har rapporterats in under året, och våldsfrekvensen mot kristna ökar.
  • Främst är det regimen som står för förföljelsen mot kristna, då man strävar efter att utöka sin kontroll över medborgarna inom alla livsområden.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Grundorsaken till förföljelsen som drabbar kristna i Uzbekistan är diktatorisk paranoia, som har växt fram ur kommunistiskt och postkommunistiskt förtryck, samt i en mindre omfattning islamistiskt förtryck.

Framtidsutsikter
Den 2 september 2016 avled Uzbekistans president Islam Karimov. Han efterträddes snabbt av premiärministern Sjavkat Mirzijajev. För kristna innebär förändringen inte någon förändring. De statliga myndigheterna (polis, underrättelsetjänst och lokala myndigheter) kommer även i fortsättningen att bevaka religiösa aktiviteter genom avlyssning, infiltration och besök på gudstjänster.

Razzior mot husförsamlingar, konfiskering av religiöst material, förhör och fängslanden av kristna kommer att fortsätta. Kristna med muslimsk bakgrund möter förtryck och våld från familj, vänner och lokalsamhället, och deras situation ser inte ut att förbättras, utan riskerar tvärtom att förvärras eller förbli oförändrad i framtiden.