Turkmenistan

Turkmenistan

Friheten i Turkmenistan är starkt begränsad, något som också drabbar de kristna.

Turkmenistan är ett av de mest restriktiva länderna i världen. Det finns ingen yttrande- och pressfrihet och det är extremt svårt för utlänningar att få tillträde till landet. Invånarna övervakas i hög grad, något som påverkar de kristna.

Tillgången till utländska medier och resurser är begränsad, och det är svårt att få ut information ur landet.

Drabbade kyrkoinriktningar
Alla kristna i landet utsätts för förföljelse. Historiska kyrkor riskerar att få sina söndagsgudstjänster övervakade. Även rätten att trycka och distribuera eller importera kristet material är begränsad.

Kristna konvertiter med muslimsk drabbas extra hårt av förföljelse, både från staten men också från familj, vänner och närsamhället.

Icke-traditionella protestantiska kyrkor som evangeliserar aktivt utsätts för razzior, hot, arresteringar och böter, och det drabbar framför allt oregistrerade kyrkor.

Förföljelsen i Turkmenistan

  • Det förtryck som kristna möter ligger på en mycket hög nivå och ökade något jämfört med förra mätperioden.
  • Det är framför allt islamister som ligger bakom förföljelsen mot kristna, och kristna konvertiter med muslimsk bakgrund drabbas värst.
  • Våldsnivån mot kristna i landet är fortsatt mycket låg, men det finns en liten ökning jämfört med förra årets lista.
  • Regimen ligger bakom stora delar av förföljelsen och försöker att kontrollera alla områden i medborgarnas liv.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Grundorsakerna till den förföljelse som drabbar kristna i Turkmenistan är diktatorisk paranoia (som har utvecklats ur kommunistiskt och postkommunistiskt förtryck) samt, i mindre utsträckning, ur islamistiskt förtryck.

Framtidsutsikter
Efter Uzbekistan är Turkmenistan den stat i Centralasien som utövar störst förtryck mot religiösa minoriteter, däribland kristna. Situationen för de kristna i landet ser inte ut att förbättras inom en överskådlig framtid, då den nuvarande presidenten, likt sina företrädare, strävar efter att öka nationalismen och ge landet "andlig vägledning". Förtrycket mot kristna konvertiter kommer även i fortsättningen vara på en mycket hög nivå.