Tunisien

Tunisien

Förtrycket mot kristna i Tunisien är mycket starkt och har ökat väsentligt det senaste året.

Omfattande socialt, ekonomiskt och politiskt missnöje ledde 2010 till jasminrevolutionen (arabiska våren). I januari 2011 tvingades landets dåvarande president Zine el Abidine Ben Ali att lämna posten. En ny grundlag antogs i januari 2014.

Men trots Tunisiens hyllade fredliga demokratiseringsprocess dras landet fortfarande med många ekonomiska utmaningar och allvarliga säkerhetshot från islamistisk milis som verkar i regionen. Hoten från dessa grupper har lamslagit turismsektorn.

Drabbade kyrkoinriktningar
Det finns två olika kyrkoinriktningar representerade i Tunisien. Dels kyrkor som består av immigranter och gästarbetare från andra länder, och dels husförsamlingar som består av kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. Kristna med muslimsk bakgrund är de som drabbas av den värsta förföljelsen. Kristna gästarbetare är relativt fria att utöva och leva i enlighet med sin tro och övertygelse, så länge de inte evangelisera.

Förföljelsen i Tunisien

  • Överlag är det förtryck som kristna möter mycket stort och har ökat väsentligt sedan förra årets World Watch List (WWL).
  • Förtrycket är starkast när det gäller familjelivet och privatlivet, och många kristna konvertiter har svårt att hitta ett privat utrymme för andakt, och möter starkt motstånd från släktingar.
  • Det finns till viss del positivt inflytande från sekulariserade och liberala politiska grupper i landet, som bidragit till att situationen för det kristna har förbättrats något när det gäller livets som medborgare och sociala nätverk. Men trots det är poängen fortfarande höga.
  • Våldet mot kristna har minskat något under rapporteringsperioden, men befinner sig fortfarande på en relativt hög nivå.
  • Militanta islamistiska gruppers framfart i Tunisien bidrar till det förtryck som drabbar kristna i landet.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Grundorsakerna till den förföljelse som drabbar kristna i Tunisien är islamistiskt förtryck och i mindre utsträckning organiserad korruption och brottslighet.

Framtidsutsikter
Även om det politiska läget i Tunisien verkar ha stabiliserats innebär det inte att förtrycket av kristna kan väntas minska. Faktum är att samhället och kulturen fortfarande är mycket fientlig mot kristna (särskilt på landsbygden), och detta har inte förändrats, trots de politiska förändringarna i landet sedan den arabiska våren. Demokratiseringen har inte lett till ökad tolerans och säkerhet för kristna i Tunisien. Denna trend kommer sannolikt att bestå under överskådlig framtid.