Tanzania

Kristna i Tanzania möter islamistiskt förtryck, och särskilt svårt är det för kristna som lever på ön Zanzibar, som har en muslimsk majoritet.

Tanzania är ett land med två väldigt skiftande områden. Dagens moderna Tanzania bildades när Tangayika och öunionen Zanzibar, tidigare brittiska kolonier, gick samman. Ön Zanzibar har en väldigt lång historisk anknytning till islam, och ön styrdes av ett sultanat fram till den brittiska annekteringen 1890. I Tanganyika utövades naturreligion tills kristendomen infördes.

Militanta rörelser i Somalia och Kenya börjar få ökat inflytande i Tanzania. En folkomröstning kommer att hållas om ett lagförslag att i grundlagen ge möjlighet att tillhandahålla shariadomstol. Blir lagförslaget en verklighet så kommer det att förvärra situationen för de kristna, framför allt kristna med muslimsk bakgrund.

Drabbade kyrkoinriktningar
Tanzania har en stor kristen befolkning och många olika kyrkoinriktningar finns representerade i Tanzania, historiska traditionella kyrkor, kristna konvertiter, frikyrkliga protestanter och kristna gästarbetare och immigranter, och utsätts för förföljelse i olika grad. Den värsta förföljelsen möter kristna konvertiter på ön Zanzibar.

Förföljelsen i Tanzania

  • Förtrycket mot de kristna ligger på en hög nivå och ökade något jämfört med förra årets World Watch List (WWL).
  • Våldet ligger på en hög nivå, och ökade något under året som gått.
  • Förföljelsen mot kristna i Tanzania är underblåst av islamistiskt förtryck, framför allt på ön Zanzibar och landets kustremsa.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Förföljelsens drivkrafter i Tanzania är islamistiskt förtryck.

Framtidsutsikter
Tanzanias nuvarande president John Magufuli har satsat på att lösa de socioekonomiska problem som landet stått inför. Men inget har gjorts för att lösa den växande islamistiska radikaliseringen i landet. Görs inget för att bekämpa radikaliseringen kommer förföljelsen mot kristna på Zanzibar och kustregionerna att fortsätta.

Om folkomröstningen säger ja till Shariadomstolar, kan det ställa kristna och muslimer mot varandra, och det kommer att öka radikala muslimers inflytande i landet. Med stor sannolikhet kommer förtrycket av de kristna att förvärras.