Tadzjikistan

Tadzjikistan

Efter valet 2015 har en alltmer restriktiv lagstiftning införts, bland annat när det gäller religiösa frågor.

Parlamentsvalet som hölls i mars 2015 vanns som väntat av landets sittande president Emomali Eahmon. Sedan dess har allt restriktivare lagar införts, något som gett ökat tryck gentemot landets kristna.

Drabbade kyrkoinriktningar
Kristna från alla olika kyrkoinriktningar finns representerade i Tadzjikistan och utsätts för varierande grad av förföljelse. De som möter minst problem från regimen är historiska traditionella kyrkor samt församlingar med immigranter och gästarbetare, det beror främst på att de vanligtvis inte evangeliserar aktivt.

Husförsamlingar med kristna konvertiter från muslimsk bakgrund får möta den värsta förföljelsen, både från staten men också från den egna familjen, från vänner och lokalsamhället. Protestantiska frikyrkor evangeliserar ofta aktivt och utsätts därför för räder, hot, arresteringar och böter. Det gäller främst oregistrerade kyrkor.

Förföljelsen i Tadzjikistan

  • Det förtryck som kristna möter har minskat något jämfört med World Watch List 2016, men är fortfarande på en hög nivå.
  • Våldet mot kristna har fördubblats sedan förra mätperioden, men är fortfarande på en låg nivå.
  • Regimen försöker kontrollera medborgarna på alla livets områden, vilket bidrar till förföljelsen av kristna.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Förföljelsens grundorsak är diktatorisk paranoia, som beror på postkommunistiskt förtryck, och i mindre utsträckning även islamistisk förtryck.

Framtidsutsikter
Regimen lägger allt större tryck mot avvikande grupper, däribland kristna. Befintliga lagar har blivit ännu hårdare, vilket ytterligare ökat trycket mot den kristna minoriteten i landet. Regimen blir mer och mer lik andra centralasiatiska regeringar, och situationen för kristna förväntas förvärras i framtiden. Trycket från omgivningen som riktas mot kristna konvertiter ser inte ut att lättas under överskådlig framtid.