Syrien

Syrien

 

Bakgrunden till inbördeskriget i Syrien är komplicerad, där det religiösa inslaget främst rör sig om sunniislam kontra shiaislam.

Den syriska oppositionen i kriget blir allt mer "islamiserad" och inbördeskriget har blivit en form av jihad mot den syriska regeringen. Den geografiska koncentrationen av kristna som bor i strategiskt viktiga områden är en viktig faktor som bidragit till deras sårbarhet. Men även påståenden om att kristna stöder regeringen gör dem sårbara i inbördeskriget.

Kyrkoinriktningar som drabbas
I Syrien finns det tre olika kyrkoinriktningar som möter förföljelse, historiska kristna samfund, församlingar som består av kristna med muslimsk bakgrund och protestantiska kristna samfund (bland annat baptistiska, evangelikala och pingstförsamlingar).

Förföljelsen i Syrien

  • Förtrycket mot kristna i Syrien är extremt och har ökat något jämfört med WWL 2016. Ökningen beror på ökad tillgång till information snarare än att förföljelsen ökat i praktiken.
  • Förtrycket mor kristna är extremt inom alla livets områden, framför allt när det gäller kyrkolivet, sociala nätverk och livet som medborgare.
  • Nivån av våld mot kristna är lägre jämfört med WWL 2016, men fortfarande på en extremt hög nivå. De flesta kristna har flytt områden som kontrolleras av militanta islamister (däribland IS), vilket bidragit till att våldet mot kristna minskat. Många kyrkor förstördes under den förra rapporteringsperioden. Det är också svårt att få bekräftad information från ett land där det pågår ett inbördeskrig.
  • Kristna i Syrien utsätts för kraftig förföljelse, och kristna från alla samfund och kyrkoinriktningar förföljs i områden som kontrolleras av IS och militanta islamister. Men förtrycket av kristna med muslimsk bakgrund är starkt i hela landet.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Grundorsakerna till den förföljelse som drabbar kristna i Syrien är islamistiskt förtryck och stammotsättningar.

Framtidsutsikter
Med fortsatt stöd från Ryssland och Iran förväntas den syriska regimen att behålla sin makt i framför allt landets västra del. Militanta islamister fortsätter sannolikt kontrollera en stor del av östra Syrien. Instabiliteten ser ut att kvarstå under de närmsta åren, något som drabbar lokala kristna som tvingas fly. Flera kristna har dock gjort ett medvetet val och stannat kvar i sina hem för att nå fram till sina landsmän.

 

Senaste nytt