Sudan

Sudan

Sudan har funnits med på World Watch List (WWL) sedan 1993, då listan togs fram för första gången. Under de senaste åren har Sudan befunnit sig bland de 20 värsta länderna för kristna att leva i.

Förföljelsen i landet är systematisk och bär drag av etnisk rensning. Under president al-Bashirs och hans partis diktatoriska styre finns ingen rättssäkerhet i Sudan. Press- och medielagar är restriktiva och yttrandefriheten är starkt begränsad.

Den etnisk-kulturella sammansättningen är invecklad: arabiska kontra etniska afrikaner, muslimer kontra kristna. Utbrytningen av Sydsudan 2011 löste inte dessa problem. Detta gäller framför allt etniska afrikaner, eftersom en betydande del av dessa är kristna och bosatta i landet. Historiskt är islam djupt rotad i det sudanska samhället, och regeringen tillämpar strikt en policy om "en religion, en kultur och ett språk". Konflikter pågår i olika delar av landet.

Kyrkoinriktningar som drabbas av förföljelsen
I Sudan finns alla olika kyrkoinriktningar representerade: historiska kristna samfund, kyrkor och församlingar för kristna migrantarbetare, kristna med muslimsk bakgrund, och frikyrkliga protestantiska kyrkor. Samtliga kyrkoinriktningar lever under allvarlig förföljelse, och hotas och trakasseras av myndigheterna.

Förföljelsen i Sudan

  • Förtrycket mot kristna i Sudan ökade väsentligt under rapporteringsperioden för World Watch List 2017, och är extremt högt.
  • Förtrycket ökade inom alla livsområden: privatlivet, familjelivet, sociala nätverk och framför allt när det gäller kyrkolivet och livet som medborgare.
  • Förföljelsens bakomliggande orsaker, diktatorisk paranoia och islamistiskt förtryck, bidrar till en mycket fientlig miljö för kristna. Islamistisk förtryck kommer främst från släktingar och det omgivande samhället, medan diktatorisk paranoia är ett stort problem inom kategorierna livet som medborgare och kyrkolivet.
  • Våldspoängen är lägre än under rapporteringsperioden för WWL 2016, men är fortfarande på en extremt hög nivå. Kristna arresteras, kyrkor och andra kristna lokaler utsätts för angrepp och det förekommer även att kristna dödas för sin tro (främst i Nubabergen).
  • Situationen för de kristna i landet har förvärrats sedan Sydsudan blev självständigt, och då regeringen gör framsteg i sin policy om "en religion, en kultur och ett språk".

Drivkrafterna bakom förföljelsen
I Sudan finns två sammankopplade grundorsaker till förföljelsen mot kristna: islamistiskt förtryck och diktatorisk paranoia.

Framtidsutsikter
Framtiden för kristna i Sudan ser dyster ut, och det finns inga tecken på att förföljelsen kommer minska när det gäller förföljelsens bakomliggande orsaker. Regeringen i Sudan kommer fortsätta arrestera, trakassera och fördriva kristna. De kommer även i fortsättningen vara svårt att få tillstånd att bygga nya kyrkor eller renovera de som finns.

Regeringen i Sudan tycks vara helt inställda på att urskillningslöst angripa kristna i Nubabergen