Sri Lanka

Sri Lanka

Gudstjänster och bönemöten har stoppats, och kyrkor har angripits av uppretade folkmassor, som oftast leds av en buddistisk munk.

De nationella valen i januari 2015 vanns av oppositionskandidaten Maithripala Sirisena. Därmed besegrades den president som fått stopp på landets 26 år långa och blodiga inbördeskrig 2009. Både regeringsstyrkor och den hinduiska minoriteten tamiler begick krigsbrott under inbördeskriget.

Ett stort problem för landet är demilitariseringen. Armén uppgår nu till 300 000 man, på grund av den långa konflikten men också arméns tilltagande affärsaktiviteter.

Det finns radikala buddistgruppers närvaro i landet är hög, men förtillfället har de upphört sina attacker mot religiösa minoriteter. Men fortfarande försöker folkmassor, som leds av buddistmunkar, stoppa gudstjänster. Landets nya grundlag betonar att buddhismen är statsreligion.

Drabbade kyrkoinriktningar
Historiska kristna samfund förföljs inte nämnvärt, men drabbas av den övergripande synen av buddhistisk överlägsenhet. Förtrycket är mycket påtagligare för kristna konvertiter från en buddhistisk, hinduisk eller muslimsk bakgrund. Ofta betraktas de som förrädare och trakasseras och utsätts för fysiska och psykiska angrepp. Frikyrkliga samfund utsätts för rättsliga restriktioner och möter förtryck främst från lokala myndigheter och buddhistiska munkar.

Förföljelsen i Sri Lanka

  • Förtrycket mot kristna är i överlag starkt, framför allt när det gäller sociala nätverk, från myndigheter men också i privatlivet.
  • Värst är det för kristna som konverterat från en annan religion.
  • Våldet mot kristna är mycket högt, men har minskat något under rapporteringsperioden (1 november 2015-31 oktober 2016), då våldet från radikala buddhistgrupper upphört. Men fortfarande angrips kyrkor och gudstjänster av bybor och buddistiska munkar. En konvertit med hinduisk bakgrund dödades av sin egen mor, gudstjänster och bönemöten har stoppats och kyrkor har angripits av folkmassor.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Den främsta grundorsaken till den förföljelse som drabbar kristna i Sri Lanka är religiös nationalism.

Framtidsutsikter
Den nya regeringen har inte vidtagit några åtgärder för att underlätta situationen för den muslimska och kristna minoriteten i samhället.