Somalia

Somalia

 

Somalia har funnits med på World Watch List sedan den gavs ut för första gången 1993. I år rankas Somalia tvåa på listan.

Islam var redan etablerad i Somalia före kristendomens ankomst. Somalia styrs av ett informellt "stamsystem", som starkt motsätter sig moderna styrelseformer som i praktiken fungerar stabilare än den formella statsstrukturen.

Sedan landets president och militärdiktator Mohammad Siyad Barre störtades 1991 har Somalia blivit en fristad för militanta islamister. Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter stora svårigheter och blir ofta dödade. Bara misstanken om att någon konverterat till kristendom kan leda till en snabb offentlig avrättning.

Terrorgruppen al-Shabaab, som kontrollerar stora delar av Somalia, har iscensatt liknande angrepp mot kristna i Kenya.

Drabbade kyrkoinriktningar
Den enda kristna inriktning som existerar i Somalia är kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. De måste dölja sin tro för att överleva. Alla bakomliggande orsaker till förföljelsen drabbar dem.

Förföljelsen i Somalia

  • Kristna i Somalia möter extremt förtryck på alla plan: privat, socialt, från familjen och livet som medborgare och när det gäller möjligheten att mötas för gudstjänst.
  • Våldet har ökat med sex poäng jämfört med förra årets World Watch List, och är nu på en mycket hög nivå. Organiserad brottslighet och korruption tillsammans med avsaknad av lag och ordning har i många delar lett till en ökning av våldet.
  • Den starka förföljelsen visar att det finns en vilja i samhället att få bort den kristna närvaron i landet som är så stor att det gränsar till etnisk rensning.

Grundorsakerna till förföljelsen:
De främsta bakomliggande orsakerna till förföljelsen av kristna i Somalia är islamistiskt förtryck och etniska motsättningar. Organiserad korruption och brottslighet har också blivit en märkbar orsak i mätningarna.

Framtidsutsikter
Ett val kommer att hållas under 2017 i Somalia. Oavsett resultatet kommer förföljelsens grundorsaker att fortsätta verka i landet (se ovan). Det finns inga tecken på en ljusare framtid för de kristna i landet:

  • al-Shabab kommer att fortsätta attackera och angripa kristna med muslimsk bakgrund.
  • Det är osannolikt att förstörda och raserade kyrkor (för stationerade utlänningar eller migrantarbetare) kommer att återöppnas.
  • Om Afrikanska Unionens trupper lämnar landet kommer al-Shabab med stor sannolikhet bli djärvare och utgöra ett ännu större hot mot kristna i och utanför landet.
  • Om valet som hålls under året misslyckas riskerar situationen i landet att förvärras ytterligare.