Saudiarabien

Saudiarabien


Antalet kristna konvertiter i landet ökar, samtidigt är Saudiarabien det enda landet i världen som helt saknar en kyrkobyggnad.

Gapet mellan Saudiarabiens unga befolkning och de åldrande monarkerna växer. Ungdomskulturen förändras under påverkan av satellit-TV, internet och sociala medier. Det finns också en betydande ungdomsarbetslöshet i landet.

Internetrevolutionen har nått det muslimska ledarskapet, och många imamer har twitterkonton med många följare.

Antalet kristna konvertiter från islam och andra religioner växer, och det gör också djärvheten i att dela med sig av sin nyvunna tro med andra. Samtidigt är Saudiarabien den enda landet i världen som helt saknar någon som helst kyrkobyggnad.

Kristna grupper som drabbas
Det finns två olika kyrkoinriktningar i Saudiarabien: Kristna församlingar som består av utländska medborgare och arbetskraftsinvandrare och underjordiska församlingar som består av kristna konvertiter. Kristna migrantarbetare från låginkomstländer behandlas dåligt på grund av sin låga etniska status i landet.

Blir kristna konvertiter påkomna med sin kristna tro, eller om det kommer fram att de fått undervisning eller annan hjälp av kristna från utlandet, riskerar båda grupperna att utsättas för våldsam förföljelse från familj, samhället och regimen. Kristna konvertiter måste hålla sin tro helt dold.

Förföljelsen i Saudiarabien

  • Den övergripande förföljelsen mot kristna är fortsatt på en extremt hög nivå. Framför allt när det gäller kyrkolivet och livet som medborgare.
  • Förtrycket kommer av islamistiskt förtryck och etniska motsättningar och visar sig tydligast i privatlivet.
  • Våldet mot kristna har minskat något under rapporteringsperioden, och det är färre bekräftade fall av arresteringar av kristna samt räder mot kristna samlingar.
  • Förföljelsen i Saudiarabien består av ett starkt socialt förtryck från omgivningen, och ett starkt förtryck från regeringen mot kristna med muslimsk bakgrund. I Saudiarabien förväntas alla vara muslimer, och förtrycket är så pass högt att våldsnivåerna förblir låga.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Grundorsaken till förföljelsen av kristna i Saudiarabien är islamiskt förtryck, och i mindre omfattning etniska motsättningar.

Framtidsutsikter
På kort sikt förväntas inga större förändringar ske när det gäller förföljelsen av kristna i landet. Den unge arvprinsen Mohammed bin Salmans inflytande har bidragit till att de sociala begränsningar som påverkat ungdomar lättat något, uppger brittiska EIU (the Economist Intelligence Unit) i sin årliga prognos.

Kapplöpningen med Iran om inflytande i Mellanösterns övriga länder förväntas dominera utrikespolitiken i Saudiarabien. Allvarliga begränsningar i yttrande- och religionsfriheten är fullt utvecklade i landet och kommer även i fortsättningen att leda till allvarligt förtryck mot religiösa minoriteter, däribland kristna.