Centralafrikanska republiken

Inbördeskriget i Centralafrikanska republiken (CAR) har krävt tusentals dödsoffer och hundratusentals har drivits på flykt.

Även om rebellrörelsen Seleka har drivits bort från många delar av landet kvarstår många utmaningar. I huvudstaden Bangui har en växande grupp islamister ett fortsatt starkt fäste i den så kallade PK5 enklaven, och många kristna har flytt från området.

I nordost är majoriteten av befolkningen muslimer, och en växande radikalisering gör att många kristna har tvingats fly från sina byar och blivit nekade tillgång till odlingsmark. En stor grupp kristna lever under fattiga förhållanden i flyktingläger.

Efter valet förra året har en del förbättringar skett när det gäller säkerhetsläget i landet.

Drabbade kyrkoinriktningar
Historiska kristna samfund, församlingar som består av kristna konvertiter med muslimsk bakgrund, och protestantiska frikyrkor finns i CAR och är drabbade av förföljelsen i samma utsträckning.

Förföljelsen i CAR

  • Förföljelsen mot kristna i CAR ligger på en hög nivå, och har ökat jämfört med World Watch List (WWL) 2016.
  • Våldet mot kristna ligger på en mycket hög nivå, men har minskat något sedan förra årets WWL.

Framtidsutsikter
Den senaste konflikten i CAR har i grunden förändrat relationen mellan kristna och muslimer. Om inte en försoningsprocess kommer i gång, och det blir ett slut på straffrihet vid attacker, finns det en allvarlig risk att polariseringen och konflikten mellan kristna och muslimer inte bara fortsätter utan fördjupas.

Selekarörelsen ser inte ut att vara beredd på att lägga ner vapen, och det finns fortfarande risk för ett nytt utbrott av en sekteristisk konflikt.