Qatar

Qatar

80 procent av Qatars 2 miljoner invånare utgörs av gästarbetare från andra länder, och gästarbetare behandlas som andra klassens medborgare.

Födda qatarier (20 procent av invånarna) har världens högsta BNP per capita. Gästarbetare uppfattas och behandlas av allmänheten som slavar. Tvångsarbete och människohandel är stora problem. Arbetsförhållandena för gästarbetare kan vara omänskliga och farliga, många får svältlöner, utsätts för våld, sexuella övergrepp och saknar anständiga levnadsvillkor. Vissa har till och med dött på sina arbetsplatser.

Förutom Saudiarabien är Qatar det enda landet i världen som har wahhabism som statsreligion, som är en strikt konservativ och fundamentalistisk version av islam.

Drabbade kyrkoinriktningar
Endast två kategorier av kristna finns i Qatar. De är kristna gästarbetare, som är fria att utöva sin tro så länge de inte evangeliserar bland muslimer. Evangelisation kan leda till arrestering och utvisning. Kristna från låginkomstländer har fler restriktioner i sin religionsutövning än kristna från i-länder eller höginkomstländer.

Det finns också kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. Att konvertera från islam innebär dödsstraff, och därför kan kristna konvertiter inte öppet utöva sin tro.

Förföljelsen i Qatar

  • Kristna lever under fortsatt starkt förtryck, och förföljelsen har ökat något jämfört med förra årets World Watch List (WWL).
  • Våldsnivån är mycket låg, men har stigit något sedan WWL 2016. Förtrycket är så pass högt, att våldsfrekvensen inte behöver vara högre.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Grundorsakerna till den förföljelse som drabbar kristna i Qatar är huvudsakligen islamistiskt förtryck samt i mindre utsträckning etniska motsättningar.

Framtidsutsikter
Den politiska, sociala och ekonomiska situationen i Qatar är stabil, vilket innebär att situationen för de kristna i Qatar ser ut att vara kvar på samma nivåer även i framtiden.