Palestinska områden

Palestinska områden

Konflikten mellan Israel och de palestinska områdena ger upphov till många utmaningar för kristna palestinier.

Deras etnicitet leder till många restriktioner från den israeliska sida, och deras religion försätter dem i en minoritetsposition inom det muslimskt dominerande palestinska samhället. De palestinska områdena styrs av tre olika myndigheter. På Västbanken styr Fatah, och där är det relativt fritt för kristna, som även kan vara aktiva på en högre nivå inom myndigheten.

Gaza kontrolleras av Hamas, och även om de kristna tolereras av det islamistiska samhället, så upprätthålls och skyddas inte deras rättigheter. Kristna på Gazaremsan har fått ta emot hot från radikala islamistiska grupper.

Den israeliska krigslagen gäller i vissa delar av Västbanken, vilket leder till stora restriktioner i rörelsefriheten för alla palestinier, inklusive de kristna.

Det totala antalet kristna i de palestinska områdena har minskat på grund av utflyttning och låga födelsetal. Men det finns en liten men växande skara kristna som konverterat från islam till kristendom.

Drabbade kyrkoinriktningar
I de palestinska områdena finns både traditionella historiska samfund, protestantiska frikyrkosamfund och kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. Kristna från alla samfund utsätts för förtryck, men i olika grad beroende på vilket samfund de tillhör.

Förföljelsen i de palestinska områdena

  • Förtrycket mot kristna konvertiter är mycket omfattande, och framför allt möter de förtryck från familjen och lokalsamhället.
  • Våldsnivån ökade något jämfört med förra årets World Watch List, men ligger kvar på en låg nivå.
  • I Gaza utsätts alla kristna för förtryck, på Västbanken riktar sig förtrycket främst mot kristna konvertiter.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Huvudorsakerna till förföljelsen mot kristna i är främst islamistiskt förtryck, och i mindre utsträckning även etniska motsättningar.

Framtidsutsikter
Oroligheter i Gaza och Västbanken väntas fortsätta blossa upp till följd av konflikten mellan Israel och Palestina. Fredsprocessen väntas inte göra några framsteg och risken för nya våldsutbrott är hög. Oenigheter mellan Hamas och Fatah förhindrar att reformer genomförs. Livskvaliteten för alla palestinier påverkas negativt, vilket innebär att de kristna kommer att fortsätta att flytta ifrån området.