WWL2017
 

Om World Watch List

World Watch List (WWL) sammanställs varje år av organisationen Open Doors. De rankar de 50 länder i världen där förföljelsen av kristna är som störst. Det är den enda årliga undersökningen av religionsfrihetens villkor bland kristna som görs.

World Watch List mäter graden av religionsfrihet för kristna inom fem olika områden: privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, kyrkolivet och livet som medborgare. I ett sjätte mätområde kartläggs förekomsten av våld mot kristna. Metodiken värderar områdena likvärdigt och har utformats för att spåra förföljelsens bakomliggande strukturer snarare än enskilda incidenter.

Under den aktuella rapporteringsperioden (1 november 2015 – 31 oktober 2016) har förföljelsen mot kristna runt om i världen ökat. Återigen toppar Nordkorea listan, tätt följt av Somalia. Två länder har kommit tillbaka till listan: Mauretanien och Sri Lanka.

Under sökningen visar att inom de 50 länderna på listan beräknas 215 miljoner kristna lida under allvarlig förföljelse.

För ytterligare information, se dokument nedan.

Pressrelease

Trender WWL 2017

Rankinglista WWL 2017

Karta WWL2017

WWL Metodik

Våldsstatistik WWL 2017

IIRFs granskning

WWL release


Beskrivning av WWL poängsystem