Oman

Oman

Oman är strategiskt placerad där Persiska viken möter Arabiska havet.

Den sittande sultanen kom till makten 1970 och får beröm för att ha för in säkerhet och stabilitet i landet, samt att ha introducerat demokratiska reformer. Trots att många arabstater drabbats av sekteristiskt våld och politiskt tumult så har sultanatet i Oman inte upplevt några större våldsamheter eller allvarliga uppror.

Ibadism råder i landet, en inriktning av islam som anses vara mindre våldsam än de större skolorna sunni och shia. Konstitutionen om religionsfrihet är full av motsägelser. Å ena sidan tillåts religiös frihet, men samtidigt fastslås det att utövandet av religionsfriheten inte får bryta mot etablerade sedvänjor, allmänna åsikter eller sedvänjor. Det råder en viss rädsla för att stridigheterna i Jemen ska ha en "smittande effekt".

Drabbade kyrkoinriktningar
I Oman finns två kristna kyrkoinriktningar: Det är folkgrupper av kristna immigranter och gästarbetare, samt kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. Kristna med muslimsk bakgrund är mest utsatta.

Förföljelsen i Oman

  • Överlag är förtrycket av kristna högt i Oman och de ligger kvar på samma nivå som World Watch List 2016.
  • Förtrycket är som störst inom privatlivet, familjelivet och kyrkolivet. Kristna med muslimsk bakgrund utsätts för stor förföljelse inom den egna familjen, av klanledare och av myndigheterna.
  • Våldet mot kristna ligger på en väldigt låg nivå men har ökat jämfört med siffran noll som sammanställdes i World Watch List 2016.

Grundorsaken till förföljelse
Den främsta drivkraften till förföljelse bottnar i islamistiskt förtryck, och i något mindre utsträckning av diktatorisk paranoia.

Framtidsutsikter
Förföljelsen och det politiska systemet i landet kvarstår, men det finns faktorer som skulle kunna påverka i negativ riktning:

  • Om den sittande och åldrande sultanen går bort, kan övergången till en ny sultan skapa osäkerhet och konflikt.
  • Om problemen inte löser sig i Jemen så kan det påverka Oman. Radikala militanta islamister kan komma att gå över gränsen från Jemen.