Nordkorea

Nordkorea

 

Nordkorea rankas återigen etta på World Watch List.

Förhoppningarna var stora om att landets diktator Kim Jong Un, skulle vara mer öppen för reformer när han efterträdde sin far 2011. Men förhoppningarna har inte besannats utan Kim Jong Un driver en politik med nyckfulla utrensningar av oliktänkande för att befästa sin makt.

Kristendomen betraktas fortfarande som västerländsk och "fientlig". Kristna måste dölja sin tro för att undvika att arresteras och skickas till arbetsläger. Många föräldrar väljer att inte berätta om sin kristna tro för sina barn, i rädsla att de ska försäga sig om de blev utfrågade.

Drabbade kyrkoinriktingar
I Nordkorea finns det två kristna kyrkoinriktningar: En liten kvarleva av de historiska kristna samfunden som existerade före Koreakriget, har lyckats bevara sin tro och bildat en underjordisk kyrka. Det finns också kristna konvertiter med en kommunistisk bakgrund. Kristna från båda kategorierna riskerar att arresteras, skickas till arbetsläger eller dödas om deras tro upptäcks.

Förföljelsen i Nordkorea

  • Graden av det förtryck som kristna i Nordkorea möter ligger i princip på samma nivå som World Watch List för 2016. Invånarna förväntas tillbe Kim Jong Un och hans familj, och avvikelser från jucheläran tillåts inte.
  • Förtrycket mot kristna är extremt högt på alla livets områden: privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, kyrkolivet och livet som medborgare.
  • Även graden av våld får mycket höga poäng i årets World Watch List. Under rapporteringsperioden (1 november 2015 till 31 oktober 2016) dödades 20 kristna, och över 100 arresterades.

Drivkrafterna bakom förföljelsen:
Den främsta grundorsaken till den förföljelse som drabbar kristna i Nordkorea är kommunistiskt och postkommunistiskt förtryck blandat med diktatorisk paranoia.

Framtidsutsikter
Regimen tycks avsiktligt isolera sig från omvärlden, något som framgår av de upprepade raket- och kärnvapentest som utförs. Den största utmaningen är dock landets relation till Kina. Nationen är fortfarande starkt ekonomiskt beroende av Kina och har inte råd att  klippa de banden. Samtidigt har Kina sina skäl att hålla Nordkorea flytande, trots ett allt större missnöje med regimens beteende.

Även om 2017 skulle medföra vissa förbättringar för Nordkorea, som exempelvis förbättrad ekonomi, kommer situationen inte att förbättras för de kristna, då de betraktas som fiender till staten.