Nigeria (norra)

Nigeria

Nigeria har en kristen majoritet i landets södra delar, medan den mellersta och norra delen till största del har en muslimsk majoritet.

Förbundsrepubliken Nigeria består av 36 delstater, varav 12 av dem har infört sharialagar, delvist eller helt, sedan 1999. Sedan Muhammadu Buhari blev president 2015 har Nigerias militära försök att driva bort islamiströrelsen Boko Haram från ockuperade områden varit relativt framgångsrik.

Boko Haram ligger bakom mycket av det våld som riktats mot kristna i landets norra delar. Trots att presidentens mål är att bekämpa Boko Haram, har regeringen varit motvillig i att ta tag i det våld som drabbar kristna i mellersta delarna av Nigeria, och som utförs av muslimska herdar från Hausa-Fulani stammen.

Drabbade kyrkoinriktningar
Alla olika samfund finns representerade i Nigeria, och berörs av förföljelsen i varierande grad (i de norra och mellersta delarna).

Förföljelsen i Nigeria

  • Förtrycket mot kristna i landets norra delar är på en mycket hög nivå, och har ökat en aning sedan World Watch List 2016.
  • Framför allt är förföljelsen hög inom kategorin sociala nätverk och livet som medborgare. Alla olika kristna samfund i norra Nigeria utsätts för förföljelse. Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter ett enormt tryck att avsäga sig sin tro. Kristna har också begränsad tillgång till samhällets resurser.
  • Våldsnivån ligger på en extremt hög nivå, men har minskat något jämfört med förra mätperioden.
  • En utbredd korruption förvärrar situationen för de kristna, eftersom det främjar en kultur av straffrihet för den som attackerar kristna.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
De främsta drivkrafterna bakom förföljelsen i Nigeria är islamistiskt förtryck, men även stamantagonism och organiserad korruption och kriminalitet.

Framtidsutsikter
Islamistiskt förtryck och etniska motsättningar kommer med stor sannolikhet att bestå i Nigeria under överskådlig framtid. Det gör norra Nigeria till en farlig plats för kristna att leva i. Regeringens kampanj mot Boko Haram har haft en viss förbättrande effekt, men samtidigt gör den islamistiska gruppen fler attacker och har även börjat verka i grannländerna, som Niger, Tchad och Kamerun.

Hittills har myndigheterna inte vidtagit några större åtgärder för att komma till rätta med våldet från muslimska Hausi-Fulanistammen, som riktar sig mot kristna bönder i mellersta Nigeria. Situationen kan möjligen förbättras, om regeringen väljer att ta tag i problemet inför nästa val.