Mexiko

Mexiko är ett av de mest våldsammaste länderna i världen, och många församlingar och kristna ledare utsätts för utpressning och hot.

Med över 128 miljoner invånare har Mexiko den största befolkningen i Latinamerika, och efter Brasilien har Mexiko regionens största ekonomin.

Samtidigt har våldet gjort att antalet internflyktingar har ökat från omkring 8 000 år 2009 till 287 000 år 2015.

Drabbade kyrkoinriktningar

Katolska kyrkan är stor i Mexiko, men det finns också grupper av kristna konvertiter samt protestantiska och frikyrkliga samfund. Alla olika kyrkoinriktningar lider av förföljelse, men den bakomliggande orsaken varierar.

Organiserad korruption och brottslighet påverkar alla kristna, men framför allt församlingar som aktivt arbetar för social förändring, och därför ses som ett hot mot drogkarteller och andra kriminella grupper.

Etniska motsättningar drabbar kristna som konverterat från ursprungsbefolkningars traditionella trosuppfattningar (som på många håll mixats ihop med katolicismen) till protestantisk tro. Kristna som tillhör den katolska förnyelserörelsen (Catholc Renewal Movement) är också utsatta för förföljelse som bottnar i etniska motsättningar.

Sekulär intolerans drabbar alla kristna grupper i landet. Icke-traditionella församlingar och kyrkoinriktningar drabbas av konfessionell protektionism, och möter alltså förföljelse från andra kristna.

Förföljelsen i Mexiko

  • Förtrycket mot de kristna är omfattande och har ökat något jämfört med Wold Watch List 2016.
  • Våldet mot kristna i Mexiko ligger på en extremt hög nivå, kristna tvingas på flykt, hotas, utsätts för våld och dödas för sin tro.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Förföljelsens bakomliggande drivkrafter är organiserad korruption och brottslighet och i mindre utsträckning: etniska motsättningar, sekulär intolerans och konfessionell protektionism.

Framtidsutsikter
De nationella säkerhetsstyrkorna har varit oförmögna att ta itu med våldet och brottsligheten i landet. Det beror delvis på korruption och på att de institutioner som hanterar säkerhet och rättsväsende infiltrerats. Även i fortsättningen kommer våldsnivån att vara extrem, vilket gör det svårt för kyrkan att agera och verka.

Våldskulturen i landet påverkar alla mexikanares liv och återspeglar regeringens oförmåga att garantera säkerheten för sin befolkning, speciellt för de mest sårbara grupperna i landsbygdsområdena, som berör protestantiska kristna och kristna som konverterat från den traditionella religionsåskådning som praktiseras i byn/närområdet.