Mauretanien

Mauretanien

Mauretanien är en självutnämnd islamsk republik som har stått under militärt styre i över30 år, med ett kort avbrott 2007.

Officiellt är landet en flerpartidemokrati, men parlamentet domineras fullständigt av det regerande partiet. Flera islamistiska grupper är aktiva på landets politiska arenan. Etnicitet är också en viktig faktor i Mauretaniens politik. Sedan 2005 har de islamistiska grupperna al-Qaida och Maghreb (AQIM) varit en utmaning för landets regering. Mauretanien är ett av världens fattigaste länder.

Drabbade kyrkoinriktningar
Två olika kategorier av kristna samfund finns representerade i Mauretanien och drabbas av förföljelse: Samfund med kristna gästarbetare och migranter och kristna konvertiter med muslimsk bakgrund.

Förföljelsen i Mauretanien

  • Förtrycket mot de kristna i Mauretanien är allvarligt.
  • Islamistiskt förtryck drabbar främst kristna med muslimsk bakgrund, som utsätts av förtryck från familjen, släkten och det lokala samhället.
  • Våldsnivån i landet är mycket låg. En kristen konvertit tvingades lämna landet efter trakasserier från hans släktingar.
  • De flesta konvertiter tvingas hålla sin tro hemlig.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Den främsta orsaken till den förföljelse som drabbar kristna i Mauretanien är islamistiskt förtryck.

Framtidsutsikter
Den turbulens och politiska instabilitet som präglat landets förflutna och nutid bådar inte gott för framtiden. Bristen på stabila intuitioner och en demokratisk kultur som respekterar medborgares rättigheter innebär att utsikterna för de kristnas situation ska förbättras är mycket små.