Mali

Förtrycket mot kristna i Mali är mycket starkt och ökade stort under förra året.

Islamister tog över makten i norra Mali 2012. I början av 2013 inledde Frankrike insatser för att hjälpa Mali att återta makten från islamisterna. Men händelserna har begränsat medborgarnas politiska fri- och rättigheter.

Under 2015 undertecknades ett fredsavtal mellan Tuaregrebeller och Malis regering. Fredsavtalet innebär en decentralisering av makten, en regional säkerhetsstyrka inrättades och socioekonomiska investeringar i landets norra del ökade. Men fortsatta angrepp från landets militanta islamister urholkar möjligheterna till fred i landet.

Drabbade kyrkoinriktningar
I Mali finns det kristna från historiska traditionella samfund, protestantiska frikyrkosamfund och husförsamlingar som består av kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. En majoritet av de kristna bor i landets södra delar, men trots den stora kristna koncentrationen i söder känner många sig hotade av militanta islamister.

Förföljelsen i Mali

  • Förtrycket mot kristna i Mali är mycket högt och ökade stort jämfört med World Watch List 2016.
  • Kristna med muslimsk bakgrund möter kraftigt förtryck från samhället i stort men också från militanta islamistiska grupper, framför allt i de delar av landet som staten inte har någon kontroll över.
  • Militanta islamister bidrar till en radikalisering av samhället i stort, vilket bidrar till en ökning av förföljelsen mot kristna.
  • Våldet mot kristna är högt, men har minskat sedan förra rapporteringsperioden. Trots en nedgång av våldet så ökar förtrycket mot de kristna på livets alla områden. Trots framgångarna med att driva bort militanta islamister, så lämnar islamisterna efter sig ett mer radikaliserat samhälle, där förföljelsen mot kristna ökar.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Grundorsaken till den förföljelse som drabbar kristna i Mali är islamistiskt förtryck.

Framtidsutsikter
Militanta islamister får allt större inflytande över landet. Det kommer att ta tid att återuppbygga en kristen närvaro i norra Mali. Militanta islamister är fortfarande aktiva i landet, trots det fredsavtal som slöts 2015, och de kommer även i framtiden att utgöra ett hot för den kristna befolkningen. Fredsavtalet är mycket skört och regeringen och FN:s fredsstyrkor har ännu inte kunnat återta kontrollen i vissa delar i landet.

 

Senaste nytt