Maldiverna

Maldiverna

Omvärlden ser fortfarande Maldiverna som ett semesterparadis, men landet följer en strikt form av islam och brottas med oroligheter och många politiska utmaningar.

I september 2015 avsattes försvarsministern och vicepresidenten Abdullah Abeed, som anklagades för förräderi och för att ha försökt att få presidenten lönnmördad. I oktober 2016 drev landets president Yameen igenom att Maldiverna skulle lämna det brittiska samväldet.

Åsikts- och yttrandefrihet begränsas fortfarande, vilket blev tydligt i den nya lagen om ärekränkning som antogs i augusti 2016.

Religionsfriheten i landet har begränsats ytterligare, då det numera finns en förpliktelse att skydda religionsutövning, vilket innebär en förpliktelse att skydda islam.

Det finns också ett uttalat hot mot det som riskerar att förstöra den "religiösa enheten", eftersom det indikerar att myndigheterna kommer att motsätta sig allt som de anser avviker från deras tolkning av islam.

Drabbade kyrkoinriktningar
Det finns två olika grupper av kristna i Maldiverna, och båda utsätts för förföljelse. Dels är det kristna församlingar som består av utländska arbetare, dessa kyrkor övervakas noggrant och deras mötesfrihet är begränsad.

Dels finns det kristna församlingar som helt består av kristna konvertiter med muslimsk bakgrund, och det är dessa som får möta den svåraste förföljelsen. Deras existens i Maldiverna erkänns inte officiellt, och de får inte ha kontakt med kristna utlänningar som bor och arbetar i Maldiverna (som till stor del kommer från Indien eller Sri Lanka).

Förföljelsen i Maldiverna

  • Förtrycket mot kristna är fortfarande på extremt höga nivåer. Myndigheterna visar inte några tecken på att ge religiösa minoriteter några rättigheter.
  • Framför allt är förtrycket starkt när det gäller privatlivet, familjelivet, kyrkolivet och livet som medborgare.
  • Kristna möter framför allt islamistiskt förtryck, vilket hänger ihop med förväntningarna på att varje maldivier måste vara muslim.
  • Våldet mot kristna i Maldiverna har alltid varit lågt, förtrycket kristna möter är så pass stort att våld helt enkelt inte är nödvändigt. Några kristna konvertiter har lämnat landet för att undvika förföljelse.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Grundorsakerna till förföljelsen av kristna i Maldiverna är islamistiskt förtryck och diktatorisk paranoia.

Framtidsutsikter
Två oroande trender är tydliga:

  • Regeringen fortsätter starkt att begränsa yttrandefriheten i landet, och i mars 2016 stängdes den största dagstidningen Haveeru.
  • Stora sociala utmaningar leder till en växande islamistisk radikalisering i landet. Maldiverna är det land i världen som har flest terrorister i utlandet per capita. I juni 2016 hotade terrorister från Maldiverna att slå till mot den egna regeringen, då man ansåg att landets ledare var en del av "de ondskefulla makter man ligger i krig med".