Malaysia

Malaysia

Islamistiskt förtryck är den främsta orsaken till förföljelsen mot kristna i Malaysia.

Malaysia betraktas som ett av världens bästa exempel på en liberal och tolerant islamisk stat, men den bilden håller på att ändras. Det malaysiska samhället blir alltmer splittrat mellan den etniska malaysiska majoriteten och de kinesiska och indiska minoriteterna samt de inhemska stamfolk som lever i landets östra delar.

Den malaysiska majoriteten gynnas tydligt av myndigheterna, medan de sistnämnda grupperna diskrimineras. Att utsättas för rasism är vardagsmat för etniska minoriteter i Malaysia. Kristna är särskilt påverkade av spänningarna i landet, eftersom en majoritet av dem tillhör stamfolken eller har kinesiskt eller indiskt ursprung.

Drabbade kyrkoinriktningar
Alla olika kyrkoinriktingar som finns i Malaysia är utsatta för förföljelse. Församlingar med migranter och gästarbetare har ibland svårt att registreras och få legal status. Kyrkor från historiska traditionella samfund och protestantiska frikyrkor utsätts för diskriminering av olika slag. Men det är kristna konvertiter från muslimsk bakgrund som utsätts för den svåraste förföljelsen. Konvertiter möter press från både familj, släkt, grannar och myndigheter.

Förföljelsen i Malaysia

  • Pressen mot kristna i Malaysia ligger kvar på en mycket hög nivå, men har ökat sedan förra rapporteringsperioden.
  • Våldsnivån mot kristna är fortsatt låg. Det händer att konvertiter kidnappas och skickas till så kallade islamska "reningscentra" där man försöker få dem att återgå till islam. Blir en kristen påkommen är det vanligt att familjen sätter personen i husarrest.
  • Förföljelsen mot kristna i Malaysia underblåses av att regimen i allt högre grad blivit beroende av konservativ islam för att kunna behålla makten.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
De huvudsakliga drivkrafterna till förföljelsen av kristna i Malaysia är islamisk förtryck och, i lägre grad, diktatorisk paranoia.

Framtidsutsikter
Ungdomsrörelsen inom det styrande partiet UMNO verkar följa konceptet "fredlig salafism", vilket oroar kristna och andra religiösa minoriteter i landet.

Islamiska staten fortsätter att utföra dåd i Malaysia, och deras första attack i juni 2016 sände chockvågor över landet. Malaysia har tillsammans med Indonesien och Filipinerna kommit överens om patrullering till havs för att säkra området, och polisen har arresterat IS-anhängare. Men trots åtgärderna så ökar hotet från den militanta islamismen.

Då pressen från islamistiskt håll ser ut att hålla i sig kommer landet även i framtiden befinna sig i en instabil situation, med utmaningar och hot för den kristna minoriteten.