Libyen

Libyen

 

Libyen befinner sig i ett tillstånd av anarki, något som i praktiken ger islamistiska grupper fri lejd att attackera kristna.

Sedan Muammar Gadaffis regim störtades 2011 råder det konflikt, kaos och laglöshet i landet. Olika militanta grupper kontrollerar olika delar av landet. FN har inte lyckats i sina försök att få till en uppgörelse mellan de olika fraktionerna och skapa stabilitet och enhet i området.

Med stöd från USA och Europa har styrkor som är lojala den provisoriska regeringen lyckats driva bort Islamiska Staten (IS) från deras fäste i Sirte.

Kyrkoinriktningar som drabbas av förföljelsen
Två kristna inriktningar finns representerade i Libyen: Samfund med kristna migrantarbetare från utlandet, och församlingar med kristna konvertiter från muslimsk bakgrund. Båda grupperna upplever ett extremt förtryck och höga våldsnivåer.

Förföljelsen i Libyen

  • Generellt är förtrycket mot kristna i landet på en extrem nivå, och har ökat påtagligt sedan förra mätperioden.
  • Värst är trycket mot kristna när det gäller kyrkolivet, privatlivet och livet som medborgare.
  • Förtryck och förföljelsen mot kristna i närsamhället är också mycket högt. Det är starka band mellan människor från samma klan, vilket innebär att kristna konvertiter möter intensiva påtryckningar för att förmås återvända till islam.
  • Våldsnivån mot kristna i Libyen är fortsatt hög, men har minskat något sedan World Watch List 2016. Det råder i praktiken straffrihet för den som utför våldshandlingar mot kristna, vilket förvärrar problemen i landet.
  • Det anarkistiska tillståndet i landet förvärrar situationen för de kristna ytterligare, och påverkar både kristna konvertiter och kristna migrantarbetare från utlandet.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
De främsta bakomliggande orsakerna till förföljelsen av kristna i Libyen är islamistiskt förtryck och i mindre utsträckning organiserad korruption och kriminalitet.

Framtidsutsikter
Situationen för kristna i landet ser inte ut att förbättras under den närmaste framtiden. Laglösheten och straffriheten för den som utför våldsdåd mot kristna ser ut att fortsätta även i framtiden.

Även om IS inflytande i landet har minskat under 2016 kommer inflytande från radikala salafistgrupper att bestå.

Framtiden för Libyens befolkning, och däribland Libyens kristna befolkning, ser dyster ut. Tillgången till vapen är stor över hela landet, och olika grupper kommer fortsätta att strida om makten.