Laos

Laos

 

Regimen håller landet i ett hårt grepp, och medborgarna saknar både yttrandefrihet och pressfrihet. Varje organiserad grupp, som kristna församlingar, uppfattas som ett hot mot regimen.

Laotiska revolutionära folkpartiet har haft makten sedan 1975. 2016 skedde en maktöverföring inom partiet, men vare sig det eller det val som hölls i mars 2016 har lett till några egentliga förändringar för folket.

Korruptionen är utbredd och landet saknar yttrande- och pressfrihet. Varje grupp som inte delar regeringens ideologi uppfattas som ett hot.

Drabbade kyrkoinriktningar
Samtliga kyrkoinriktningar som finns i Laos (traditionella historiska kyrkor, icke-traditionella protestantiska kyrkor, kristna konvertiter och samfund bestående av kristna immigranter och arbetskraftsinvandrare) utsätts för inskränkningar och övervakas av myndigheterna.

Värst drabbar förföljelsen kristna konvertiter från olika etniska stammar eller med buddistisk bakgrund. Konvertiter förskjuts från släkt och grannar och myndigheterna försöker slå ner på alla former av otillåtna möten.

Förföljelsen i Laos

  • Förtrycket mot kristna i Laos ökade kraftigt under rapporteringsperioden för World Watch List 2017 (1 november 2015-31 oktober 2016). Ökningen beror främst på att myndigheterna i Laos har ökat övervakningen av alla grupper i samhället, däribland de kristna.
  • Förtrycket mot kristna ligger på en extrem nivå, framför allt inom kyrkolivet och möjligheten för kristna at mötas till gudstjänst. Men förtrycket är starkt även när det gäller privatlivet, sociala nätverk och begränsningar i lagar.
  • Nivån av våld mot kristna är relativt hög, men minskade något jämfört med WWL 2016.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Drivkrafterna bakom förföljelsen mot kristna i Laos är framför allt kommunistiskt och postkommunistiskt förtryck och etniska motsättningar. Religiös nationalism är också en bidragande orsak till förföljelsen mot kristna.

Framtidsutsikter
Det är inte sannolikt att situationen för de kristna kommer att förbättras inom en överskådlig framtid, något som 2016 års val visade tydligt. Det kommunistiska styret tillåter inga initiativ till förändring från andra grupper, och det kommer även i fortsättningen att drabba den kristna minoriteten i landet.