Kuwait

Kuwait

Islamistiskt förtryck försvårar livet för kristna gästarbetare och konvertiter.

Kuwait är ett av de minsta länderna i Mellanöstern och ett av de rikaste i arabvärlden. Över halva befolkningen av immigranter och gästarbetare och många av dessa är kristna. Kuwait är ett konservativt samhälle med sharialagar, som omfattar en mängd bestämmelser när det gäller privatliv, familjen och sociala nätverk.

Religionsfrihet tillåts enligt landets konstitution, men lagarna är motsägelsefulla då religionsfriheten inte får påverka etablerade sedvänjor, allmänhetens attityder och moral. Landet består av många konservativa klaner, som regeringen effektivt använt sig av för att undergräva liberala politiska grupper och vänstergrupper. Religiösa minoriteter i landet har drabbats allvarligt av regeringens försök att undergräva inflytandet från oliktänkande.

Islamiska staten har försökt att etablera ett nätverk i landet, men har mött motstånd från regeringen.

Drabbade kyrkoinriktningar
Det finns bara två kategorier av kristna i Kuwait: Samfund som består av kristna immigranter eller gästarbetare eller kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. Båda grupperna förföljs för sin tro. Kristna migranter kämpar ofta för att få tillstånd att registrera sina kyrkolokaler.

Förföljelsen i Kuwait

  • Förtrycket kristna möter ligger på en mycket hög nivå och ökade dessutom något jämfört med World Watch List 2016.
  • I Kuwait utsätts kristna för starkt förtryck, främst inom privatlivet, familjelivet och när det gäller sociala nätverk.
  • Det finns inga rapporter om våld mot kristna.
  • Förtrycket mot konvertiter kommer framför allt från familjen, lokala ledare och religiösa ledare och regeringstjänstemän.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Islamistiskt förtryck är den främsta bakomliggande orsaken till förföljelsen i landet, men även diktatorisk paranoia gör livet svårt för kristna i Kuwait.

Framtidsutsikter
Den politiska situationen i Kuwait är stabil, och det har inte varit någon större ökning av förtrycket. Däremot kan man förvänta sig följande utveckling i landet:

  • Rädslan bland kristna, framför allt bland konvertiter, kommer fortsätta öka, då omgivningen blir allt mer fientligt inställd.
  • Samhället tenderar att bli allt mer konservativt, och så länge regeringen inte utmanas i sin maktutövning, kommer man att tillåta händelseförloppet för att lugna radikala islamistiska grupper i samhället.
  • Kristna immigranter och gästarbetare kommer även i fortsättningen få kämpa för att kunna registrera sina kyrkolokaler.