Komorerna

Komorerna

Denna östat i indiska oceanen har funnits med på World Watch List sedan mätningarna började 1993.

Majoriteten av befolkningen är sunnimuslimer och landet har antagit en konstitution som fastslår att sunniislam är statsreligion. Konstitutionen slår fast att all officiell politik måste grundas på islamsk tro. Radikal islamism ökar i samhället.

Det finns lagar som ger visst stöd till andra religiösa samfund än islam, men dessa lagar riktar sig främst mot kristna immigranter och gästarbetare än inhemska kristna. Att evangelisera eller missionera bland muslimer är olagligt och kristna konvertiter riskerar att åtalas. Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter en allt allvarligare förföljelse från det muslimska samhället. De pressas att inte öppet visa sin nyfunna tro, och tvingas hålla sin kristna tro dold.

Det finns flera radikala imamer i Komorerna som verkar för att införa striktare sharia-lagar i landet.

Drabbade kyrkoinriktningar
De kristna kyrkoinriktningar som finns i landet är samfund som består av kristna immigranter och gästarbetare, frikyrkliga protestantiska samfund och församlingar som består av kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. Alla kyrkoinriktningar drabbas av förföljelse men värst är det för kristna konvertiter.

Förföljelsen i Komorerna

  • Pressen mot kristna i landet är på en mycket hög nivå, men har minskat något sedan förra årets World Watch List.
  • Våldet mot kristna ligger på en mycket låg nivå, och har inte ökat sedan WWL 2016.
  • Förföljelsen är hårdast mot konvertiter, som möter förföljelse från familjemedlemmar, lokalsamhället och regeringstjänstemän.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Förföljelsens grundorsak i Komorerna är islamistiskt förtryck, och i mindre utsträckning även diktatorisk paranoia.

Framtidsutsikter
2016 var relativt fredligt år, och har hjälpt landet att fortsätta stärka utvecklingen av demokratiska värderingar. Men radikal islamism ökar i landet vilket innebär att trycket mot de kristna kommer att fortsätta, trots framsteg i demokratiseringsprocessen.