Kina

Kina

Kristna är den största gruppen i samhället som inte kontrolleras av kommunistpartiet, och regeringen har ökat sina ansträngningar för att få dem under statlig kontroll.

Under 2016 antogs en ny lag som ska reglera religionsutövning, och det är ett tecken på en striktare kontroll av framför allt kristna grupper.

Den värsta förföljelsen i Kina möter kristna konvertiter bland tibetaner men också den muslimska folkgruppen Uiguer. Men även kristna från majoritetsgruppen Han-kineser utsätts för ökade restriktioner.

Drabbade kyrkoinriktningar
Traditionella historiska kyrkor, tre-själv kyrkan, protestantiska frikyrkor, kyrkor med immigranter och gästarbetare bevakas och begränsas i sin religionsutövning. Grupper med konvertiter med muslimsk eller tibetansk bakgrund möter det värsta förtrycket. Konvertiter möter framför allt förföljelse från den egna familjen, släkten, sociala nätverk och lokala religiösa ledare.

Förföljelsen i Kina

  • Förtrycket mot kristna är fortfarande högt och nästan på samma nivå som förra mätperioden för World Watch List.
  • Förtrycket är starkast mot kyrkor, men det är även starkt när det gäller privatlivet och möjligheten till ett eget andaktsliv.
  • Islamistiskt förtryck och religiös nationalism gör livet svårt för kristna när det gäller familjen och sociala nätverk.
  • Våld förekommer mot kristna på en mycket hög nivå och har ökat jämfört med WWL 2016. Kyrkor har stängts och hyresvärdar har tvingats sluta hyra ut lokaler till kristna, och det finns fortfarande ett stort antal kristna som sitter fängslade.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Förföljelsen mot kristna i Kina beror främst på kommunistiskt och postkommunistiskt förtryck och i mindre utsträckning religiös nationalism och islamistiskt förtryck.

Framtidsutsikter
Kinas president Xi Jinping har suttit vid makten i fyra år, och under tiden har medborgarnas frihet begränsats. Detta kommer att påverka kyrkan ytterligare under den närmste framtiden.

Lokala myndigheter har blivit mer restriktiva genom att betona den kommunistiska ideologin, och kyrkan blir allt mer begränsad. Denna utveckling kommer troligen att eskalera, något som rör den nya lagen om organisationer, och lagförslaget om nytt regelverk i religionsutövningen.

Kommunistiskt förtryck kommer även i fortsättningen att vara den huvudsakliga orsaken till förföljelsen i Kina.