Kenya

Kristna har blivit en måltavla för militanta grupper i områden som domineras av en muslimsk befolkning.

Kenya har en mycket komplex etnisk samansättning, vilket har en stark påverkan på den dagliga politiken. Landet har också upplevt flera våldsamma terrorattacker.

Den islamistiska gruppen al-Shabaabs förföljelse av kristna i landets nordöstra delar innehåller inslag av etnisk rensning. För att bekämpa källan till attackerna har Kenya skickat in trupper i grannlandet Somalia.

Kenya är ett land med en kristen majoritet (82 procent) och med en avsevärt mindre muslimsk befolkning (10-15 procent). Men trots detta är kristna en måltavla för militanta islamistiska grupper i områden som domineras av en muslimsk befolkning. De förekommer också korruption i en betydande omfattning inom offentliga institutioner, något som har en betydande påverkan när det gäller beskyddet av medborgarna.

Kristna grupper som drabbas
Det finns tre olika kyrkoinriktningar i landet, och alla tre typer av kristendom utsätts för förföljelse. Det rör sig om historisk kristna kyrkor, grupper med kristna konvertiter från muslimsk bakgrund och icke traditionella protestantiska grupper som pingstkyrkor och karismatiska kyrkor.

Förföljelsen i Kenya

  • Förtrycket mot kristna i Kenya har ökat jämfört med förra mätperioden, och ligger på en mycket hög nivå.
  • Våldsnivån är fortsatt mycket hög och ökade något jämfört med WWL 2016.
  • De grymheter som utförts av militanta islamister i kustområdena och landets nordöstra delar har haft enorma följdeffekter för kristna grupper över hela landet.
  • Etniska motsättningar, sekulär intolerans och organiserad brottslighet och korruption har också bidragit till förföljelsen mot kristna i Kenya, men den främsta orsaken till förföljelsen är islamistiskt förtryck.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
I Kenya är islamistiskt förtryck den främsta grundorsaken till förföljelsen, men även etniska motsättningar, sekulär intolerans och organiserad korruption och brottslighet bidrar till förföljelsen mot kristna.

Framtidsutsikter
Under de senaste åren har förföljelsen mot kristna fortsatt att öka och det är sannolikt att förföljelsen kommer att öka ytterligare. Om terrorgruppen al-Shabaab skulle besegras skulle våldet minska mot kristna som lever i kustområden och de nordöstra delarna av landet.

Det kommer att hållas val under 2017, och resultatet kan få djupgående effekter för de kristna i landet, framför allt för de som bor i utsatta områden. Om en större politisk kris inträffar kommer dessa kristna att vara utan tillräckligt skydd, eftersom regeringen kommer att koncentrera säkerhetsstyrkorna till de centrala delarna av landet.