Kazakstan

Den fråga som dominerar Kazakstan är vem som ska efterträda den nuvarande 75-årige presidenten Nursultan Nazarbayev.

Regimen arbetar konstant med att öka kontrollerna i samhället, och hotet från extremistiska islamistiska grupper används som förevändning för att begränsa friheten för alla religiösa grupper, däribland de kristna. Trots begränsningarna har hundratals medborgare rest till Mellanöstern och anslutit sig till militanta islamistiska grupper.

Drabbade kyrkoinriktningar
Historiska traditionella kyrkor och kyrkor med gästarbetare och immigranter möter förföljelse, men hårdast drabbad är kristna konvertiter från muslimsk bakgrund och protestantiska frikyrkor som evangeliserar aktivt. Konvertiter möter förföljelse från både stat, familj och närsamhället. Kyrkor som evangeliserar aktivt utsätts för razzior, hot, arresteringar och böter, framför allt utsätts kyrkor som inte blivit registrerade.

Förföljelsen i Kazakstan

  • Trycket mot kristna är mycket högt, och ökade något under rapporteringsperioden för WWL 2017.
  • Våldet mot kristna befinner sig i princip på samma nivå som WWL 2016, och är fortfarande mycket låg.
  • En diktatorisk regim som försöker kontrollera medborgarna på alla områden i livet ligger bakom den värsta förföljelsen mot de kristna i landet.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Grundorsakerna bakom förföljelsen i Kazakstan är diktatorisk paranoia, som vuxit fram ur ett kommunistiskt och postkommunistiskt förtryck, och i mindre utsträckning även islamistiskt förtryck.

Framtidsutsikterna
Religionsfriheten är redan begränsad i lagstiftningen och regimen i Kazakstan arbetar kontinuerligt med att utöka kontrollen av hela samhället, och den växande militanta islamismen ger en förevändning för regimen att motivera den ökade kontrollen. Detta innebär att situationen för den kristna minoriteten försämras ytterligare, och framtiden för de kristna i landet är mycket oroande.