Jordanien

Jordanien

 

Jordanien var länge ett av det mest liberala länderna i Mellanöstern när det gäller religionsfrihet men situationen håller på att förändras. Framför allt får kristna konvertiter med muslimsk bakgrund det svårare, då förtrycket mot dem ökar.

Jordanien har tagit emot stora grupper av flyktingar, främst från Syrien, men även från Irak och flera afrikanska länder. Detta leder till påfrestningar på ett ekonomiskt, politiskt och religiöst plan, och utgör en potentiell faktor för destabilisering.

Antalet kristna i landet har minskat under 50 års tid. Islam är statsreligion, vilket innebär att man officiellt inte kan lämna islam. Att evangelisera bland muslimer är förbjudet.

Drabbade kyrkoinriktningar
Alla kristna kyrkoinriktningar som finns i Jordanien drabbas av förföljelse i varierande grad. Det rör sig om historiska samfund, protestantiska frikyrkor och grupper med kristna konvertiter med muslimsk bakgrund samt kristna gästarbetare (som i Jordanien inte håller sig till egna kyrkor utan går till inhemska).

Förföljelsen i Jordanien

  • Förtrycket mot kristna i Jordanien ligger på en mycket hög nivå, och poängen har ökat något sedan WWL 2016.
  • Kristna med muslimsk bakgrund drabbas hårdast av förföljelsen, och utsätts för starkt förtryck från den egna familjen och släkten.
  • Kristna, som inte är konvertiter, är relativt fria i sin religionsutövning, så länge de inte går över gränsen och evangeliserar för muslimer.
  • Våldet minskade något jämfört med förra årets lista, och förblir på en låg nivå.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Drivkrafterna bakom förföljelsen i Jordanien är islamistiskt förtryck och etniska motsättningar.

Framtidsutsikter
Kungen i Jordanien, Abdullah II, vill reformera samhället och hans åtgärder är till en fördel för landets minoriteter, däribland den kristna befolkningen. Men reformerna splittrar samhället och leder till oro, framför allt bland konservativa muslimer.

Mordet på en framstående författare som publicerat en tecknad serie som gör narr av Islamiska Staten visar hur yttrandefriheten undertrycks av radikala muslimer. Detta leder till ökat förtryck för kristna och andra grupper vars åsikter inte ligger i linje med radikal islam.

 

Senaste nytt