Yemen

Jemen

 

Islamistiskt förtryck och etniska motsättningar ligger bakom förföljelsen mot kristna i Jemen.

I Jemen pågår ett omfattande och förödande krig mellan olika muslimska sekter som tillhör olika stammar. Militanta sunnimuslimska grupper, som al-Qaida och Islamiska Staten, utnyttjar detta kaos för att vinna anhängare och påtvinga folket sina stränga religiösa regler.

Landet dras med politiskt kaos och våld sedan 2012, då den förre presidenten avsattes. Samtidigt står Jemen inför en humanitär kris. Av landets totala befolkning är 80 procent i behov av någon form av humanitär hjälp, och över hälften har en osäker tillgång till livsmedel, vilket gör Jemens hungersnöd till en av de värsta i världen.

Kyrkoinriktningar som dabbas av förföljelse
Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund är den enda kristna samfund som finns kvar i landet. Kyrkor som drivits av migrantarbetare eller kristna från västvärlden, Afrika eller Asien har lämnat landet på grund av det förödande våldet, som främst drabbar civilbefolkningen.

Förföljelsen i Jemen

  • Förtrycket mot kristna i Jemen är extremt högt och ökade under 2016. Det pågående kriget är en stark orsak till att förtrycket mot kristna ökar, men även det faktum att utländsk kristen närvaro lämnat landet – och World Watch List mäter enbart graden av förföljelse mot inhemska kristna, som utsätts för den högsta graden av förföljelse.
  • World Watch List mäter graden av förtryck mot kristna i fem olika områden, och förtrycket är extremt inom samtliga livsområden, men framför allt när det gäller privatlivet, livet som medborgare och kyrkolivet.
  • Nivån av våld mot kristna är mycket hög, och ökade jämfört med förra årets World Watch List. Antalet bekräftade fall av kristna som dödats för sin tro har ökat, och det har även antalet attacker mot kyrkor och andra kristna verksamheter. Det allvarligaste dådet som riktades mot kristna under rapporteringsperioden var en attack mot ett katolskt hem för äldre och handikappade. Över 16 personer dödades i attacken, däribland fyra nunnor. En präst från Indien kidnappades av angriparna.
  • Förföljelsen mot kristna i Jemen präglas av den instabilitet som råder i landet, med kaos och laglöshet.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Grundorsakerna till den förföljelse som drabbar kristna i Jemen är islamistiskt förtryck och etniska motsättningar.

Framtidsutsikter
Något slut på kriget förväntas inte inom den närmaste framtiden. Samtidigt är den humanitära och ekonomiska situationen i Jemen katastrofal.

Analytiker räknar med att militanta grupper kommer att finnas kvar i landet under de närmaste åren. Detta innebär att den extrema nivån av våld och förtryck mot Jemens religiösa minoriteter sannolikt kommer att bestå, framför allt mot kristna, då de till den största delen består av konvertiter, och därmed är de särskilt utsatta. Samtidigt visar olika rapporter att fler muslimer än någonsin vänder sig till Kristus.

 

Senaste nytt