Iran

Iran

 

Kristendomen betraktas som ett hot mot Iran och dess islamiska identitet.

Under den islamska revolutionen 1979 avsattes shahen och Iran omvandlades till en islamsk republik. Det shiamuslimska prästerskapet tog kontrollen över politiken och leds i dag av dess högsta andliga ledare, ayatolla Ali Khamenei. Irans nuvarande ledare ser utbredningen av shiaislams inflytande i Mellanöstern som en möjlighet att fortsätta revolutionen.

Kristendomen betraktas som en västerländsk influens och ett hot mot landets islamiska identitet. Utöver de kristna kränks även andra religiösa minoriteters rättigheter, däribland judar, bahaier och zoroastrier samt dervisch- och sunnimuslimer.

Kyrkoinriktningar som drabbas av förföljelsen
Underjordiska församlingar med kristna konvertiter med muslimsk bakgrund är den största gruppen kristna i Iran, och även den grupp som drabbas hårdast av förföljelsen i landet. Frikyrkliga, protestantiska kyrkor som missionerar bland muslimer är den näst mest förföljda gruppen i Iran.

Under rapporteringsperioden tvingades flera kyrkor som drivs av kristna migrantarbetare från Asien att stängas. Historiska kristna samfund, armenier och assyrier, skyddas av lagen, men i praktiken behandlas de som andra klassens medborgare.

Förföljelsen i Iran

  • Kristna i Iran lever under extremt förtryck, och förtrycket ökade något under rapporteringsperioden för World Watch List 2017.
  • Förtrycket är extremt högt inom alla livets områden, framför allt när det kommer till kyrkolivet och livet som medborgare.
  • Islamistiskt förtryck riktar sig främst mot kristna med muslimsk bakgrund, samt kristna som välkomnar konvertiter till sina gudstjänster.
  • Nivån av våld var mycket hög under rapporteringsperioden och ökade jämfört med World Watch List 2016. Minst 193 kristna arresterades under rapporteringsperioden (1 november 2015 – 31 oktober 2016).
  • Förföljelsen mot kristna i Iran orsakas främst av en strikt islamsk regim, vars målsättning är att utplåna eller begränsa alla influenser, som till exempel kristendom, som kan begränsa dess maktposition.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Grundorsakerna till den förföljelse som drabbar kristna i Iran är islamistiskt förtryck och i mindre utsträckning diktatorisk paranoia samt organiserad korruption och brottslighet.

Framtidsutsikter
Kärnkraftsuppgörelsen 2015 har inneburit ytterligare upptrappning av maktkampen mellan konservativa grupper och grupper som vill se reformer i Irans politik. De konservativa makterna förtrycker alla som betraktas som ett hot mot regeringens islamiska prägel, bland annat förtrycker man iranier som har kopplingar med västvärlden och religiösa minoriteter som kristna och bahaier. Denna situation ser inte ut att förbättras inom överskådlig framtid.