Irak

Irak

 

Det har bott kristna i Irak i över 2 000 år, men den kristna befolkningen är nu på väg att utrotas.

Irak har drabbats hårt av åren med strukturell osäkerhet, konflikt och instabilitet under en regering som är oförmögen att upprätthålla rättssäkerheten eller att ordna ett minimum av säkerhet.

Irak är uppdelat i två delar: den halvt självstyrande kurdiska regionen i norr, och den stora arabiska delen. Sekteristisk uppdelning har splittrat den irakiska samhället ytterligare under inflytande från militanta islamister, framför allt efter Islamiska Staten utropade sitt kalifat. Samtidigt finns det en strimma av hopp, då flera kyrkor har möjlighet att nå ut till internflyktingar i landet.

Kyrkoinriktningar som drabbas av förföljelsen
Historiskt kristna samfund och frikyrkliga, protestantiska samfund är allvarligt drabbade för förföljelse, främst från radikala islamistiska rörelser, myndigheter och icke-kristna ledare.

Underjordiska församlingar med kristna konvertiter med muslimsk bakgrund drabbas av svår förföljelse om de blir påkomna, framför allt från släktingar, men även från islamistiska rörelser, myndigheter och icke-kristna ledare.

Förföljelsen i Irak

  • Överlag är förtrycket mot kristna extremt och ökade något jämfört med WWL 2016. Extremt förtryck förekommer inom de fem mätområden som granskas i World Watch List: privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, kyrkolivet och livet som medborgare.
  • Det islamistiska förtrycket drabbar kristna i alla fem kategorier som nämns ovan, framför allt drabbar det kristna konvertiter.
  • Även konfessionell protektionism (där kristna motsätter sig andra kristna) drabbar kristna när det gäller kyrkolivet och familjelivet.
  • Våldsnivån är mycket hög i Irak, men minskade något jämfört med förra årets WWL. Antalet våldsdåd mot kristna minskade då många kristna flytt områden som kontrolleras av IS eller andra islamistiska extremister.
  • Förföljelsen i Irak präglas av attacker mot kristna där gärningsmännen går ostraffade, hot om angrepp från islamistiska extremister. Många kristna behandlas som andra klassens medborgare av myndigheterna.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Den främsta grundorsaken till den förföljelse som drabbar kristna i Irak är islamistiskt förtryck. Även Etniska motsättningar (blandat med islamistiskt förtryck) och konfessionell protektionism förekommer, om än i mindre utsträckning.

Framtidsutsikter:
Det kan komma att dröja, men IS förväntas drivas tillbaka från de territorier de har tagit över. Den politiska makten är enad i kampen mot IS, men kan leda till en maktkamp där kurderna kräver självständighet. Många kristna riskerar att dras in i en sådan maktkamp.