Indonesien

Indonesien

Påståendet att Indonesien skulle vara opåverkat av Islamiska Staten (IS) på grund av deras moderata och skiftande syn på islam, krossades då sju människor dödades under en attack på ett café i Jakarta 14 januari 2016.

Radikala islamistiska grupper utgör ett allvarligt hot, framför allt de som är anslutna till internationella rörelser, som till exempel IS. Enligt opinionsundersökningar (som publicerades i maj 2016), är de flesta medborgare inte intresserade av religiösa frågor eller frågor som rör minoriteter, utan bryr sig mer om snabba ekonomiska förbättringar. Regeringen tar kampen mot extremister på allvar: I juli 2016 dödades terroristen Abu Wardah Santoso, ledare för terrorgruppen Mujahidin Indonesia Timur (MIT), i centrala Sulawesi.

Drabbade kyrkoinriktningar
Alla kyrkoinriktningar finns representerade i Indonesien men nivån på förföljelse skiljer sig åt. Minst drabbade är församlingar för kristna migrantarbetare, som företrädesvis håller till i de större städerna. Medlemmar i traditionella kristna samfund är ofta begränsade till en etnisk grupp, vilket är iögonfallande och ökar förföljelsen. Största graden av förföljelse drabbar ändå kristna konvertiter med muslimsk bakgrund, främst från deras familj eller militanta islamister. Frikyrkliga protestanter förtrycks av radikala islamister om de evangeliserar.

Förföljelsen i Indonesien

  • Kristna möter fortfarande ett högt förtryck, som dessutom ökade något under rapporteringsperioden för World Watch List 2017.
  • Förtrycket är som störst inom sociala nätverk (väldigt hög nivå) och i familjelivet (hög nivå) följt av privatlivet (hög nivå). Detta är ett typiskt mönster i samspelet mellan islamistiskt förtryck och religiös nationalism där konverterade är speciellt utsatta i en social miljö.
  • Nivån på våld mot kristna förblir väldigt hög, men var något lägre än under rapporteringsperioden för World Watch List 2016.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Grundorsaken till förföljelse av kristna i Indonesien är i huvudsak islamistiskt förtryck och i mindre utsträckning religiös nationalism samt organiserad korruption och brottslighet.

Framtidsutsikter
En undersökning som gjorts av Wahid Foundation och publicerades i augusti 2016, visar att 8,1 procent av den vuxna indonesiska befolkningen (ca 12 miljoner personer) har en extremistisk övertygelse. Det visar att kristna förblir sårbara mot samhällets diskriminering och även utsatta för våld, som inträffat i många av de känsligaste områdena runt Acehprovinsen. För tillfället är det ovisst hur de största muslimska organisationerna kommer att motsätta sig dessa radikala åsikter.

Det har förekommit massprotester mot Jakartas kinesiskfödde, kristna guvernör Basuki Tajhaja Purnama, även kallad Ahok. Han anklagas för hädelse mot koranen, och i höstas samlades uppemot 200 000 människor som krävde hans avgång. Denna massprotest i Jakarta är ett klart tecken på att det islamska förtrycket i Indonesien är starkare än man tidigare uppfattat och utgör en betydande fara för kristna och andra religiösa minoriteter i landet.