Indien

Indien

Den radikala hinduismen i landet ökar stadigt, och därmed ökar också förföljelsen mot kristna i landet.

Sedan maj 2014 leds Indiens regering av det hindunationalistiska partiet Bharatiya Janata (BJP), under ledning av premiärminister Narendra Modi. Sedan dess har den radikala hinduismen, som även fanns närvarande under den föregående regeringen, ökat stadigt.

Trots att intoleransen ökar och att religiösa minoriteter ständigt angrips av radikala hinduer vägrar centralregeringen att fördöma förövarna, vilket i praktiken ger dem straffrihet och blir en uppmuntran till att fortsätta attackerna. Antalet ostraffade angrepp mot kristna har ökat markant, och Indien tillhör de länder på World Watch List som poängmässigt ökat mest, jämfört med förra årets lista.

Kristna grupper som drabbas
Det finns fyra olika kristna kyrkoinriktningar i Indien. Samfund som till största delen består av kristna från utlandet och som inte ägnar sig åt uppsökande verksamhet angrips sällan. Historiska kristna samfund upplever ökade angrepp från radikala hinduer som vandaliserar kyrkobyggnader.

Samfund som till största delen består av kristna konvertiter med hinduisk bakgrund är värst drabbade av förföljelsen. De pressas ständigt att återvända till hinduismen och många utsätts för misshandel, och blir i vissa fall dödade.

Frikyrkliga protestantiska kristna samfund är näst mest utsatta eftersom de ägnar sig åt uppsökande verksamhet och evangelisation och drabbas därför regelbundet av angrepp från radikala hinduer.

Förföljelsen i Indien

  • Förtrycket som kristna i Indien möter har ökat kraftigt under rapporteringsperioden (1 november 2015-31 oktober 2016) och är mycket starkt inom alla livets områden, men framför allt när det gäller kategorin livet som medborgare.
  • Religiös nationalism är den främsta bakomliggande orsaken till förföljelsen mot kristna i landet.
  • Även islamistiskt förtryck förekommer mot kristna konvertiter med muslimsk bakgrund.
  • Antalet våldsangrepp mot kristna ökade under rapporteringsperioden för World Watch List (WWL) 2017 och ligger på en extrem nivå. Indien är ett av de länder i WWL 2017 som har de högsta våldsnivåerna.
  • Situationen för de kristna har försämrats markant sedan föregående WWL.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Grundorsakerna till den förföljelse som drabbar kristna i Indien är religiös nationalism och i mindre utsträckning islamistiskt förtryck och kommunistiskt och postkommunistiskt förtryck. Samtidigt finns det en utbredd korruption i landet, även om den inte är specifikt riktad mot kristna.

Framtidsutsikter
Allt fler radikala hinduer som angriper kristna eller andra religiösa minoriteter, som muslimer, går fria från straff. Det innebär att allt fler kristna i Indien känner en större osäkerhet och fruktan för att bli angripna. Denna farliga trend kommer sannolikt innebära att våldet mot kristna ökar ytterligare i framtiden.