Förenade arabemiraten

Förenade Arabemiraten

Förenade Arabemiraten är ett land med kontraster. Det är känt för sin stabilitet, rikedom och utveckling, samtidigt som religions- press- mötes- förening- och yttrandefriheten är starkt begränsad.

Landet är relativt stabilt i en instabil region, och strategiskt viktigt. Med en befolkning på mindre än 10 miljoner människor, där 80 procent består av gästarbetare och arbetskraftsinvandring, är landet ett nav för internationella företag och byggföretag.

Konstitutionen ger utrymme för religionsfrihet, så länge det inte bryter mot etablerade seder, allmän ordning eller moral. Situationen för de kristna är komplex. Hädelse mot islam straffas med döden.

Drabbade kyrkoinriktningar
Det finns två kategorier av kristna i Förenade Arabemiraten: Kristna gästarbetare och kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. Båda grupperna förföljs för sin tro, men kristna konvertiter utstår den värsta förföljelsen.

Förföljelsen i Förenade Arabemiraten

  • Förtrycket mot kristna är på en mycket hög nivå och ökade en aning jämfört med WWL 2016.
  • Framför allt möter kristna förtryck när det gäller privatliv, från familjen och närsamhället.
  • Inga våldsamma incidenter mot kristna har registrerats under rapporteringsperioden för World Watch List 2017 (1 november 2015-31 oktober 2016).
  • Kristna konvertiter möter förföljelse från familjen, lokala ledare och regimen.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Förföljelsen mot kristna beror främst på islamistiskt förtryck och i mindre utsträckning diktatorisk paranoia. 

Framtidsutsikter
Om regionalpolitiken förblir oförändrad är det troligt att inflytandet från radikal islam kommer att öka i landet. Det innebär att trycket mot kristna troligen kommer att fortsätta ligga på en mycket hög nivå.