Etiopien

Etiopien

Etiopien har en lång historia med både kristendom och islam, och anhängare till de båda religionerna har över tid försökt öka sitt inflytande i landet.

Det finns också många olika etniska grupper i landet, och flera av dessa grupper är negativt inställda till kristendom, då många grupper anser att etnicitet och islam hör ihop och inte ska skiljas åt.

Det finns ingen yttrandefrihet i landet, och det är också förbjudet att träffas i större grupper. Regimen håller ögonen på olika religiösa intuitioner i ett försök att förhindra oliktänkande.

Ultrakonservativa grupper inom den Etiopiska ortodoxa kyrkan använder sig av en retorik där de utmålar landets växande protestantiska kristna kyrkor (både traditionella och frikyrkor) som nykomlingar, falska profeter och förnekare av jungfru Maria och helgonen.

Drabbade kyrkoinriktningar
I Etiopien finns det både traditionella historiska samfund, icke-traditionella protestantiska frikyrkliga samfund och kristna konvertiter med muslimsk bakgrund, som alla lever med förföljelse i varierande grad.

Förföljelsen i Etiopien

  • Förföljelsen mot kristna är på en mycket hög nivå, men har samtidigt minskat sedan förra årets World Watch List (WWL).
  • Förtrycket är störst på nationell nivå, från regimen och myndigheter, men kyrkolivet är begränsat.
  • Våldet mot kristna är utbrett och ökade något sedan förra rapporteringsperioden.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Grundorsakerna bakom förföljelsen i Etiopien är islamistisk förtryck, konfessionell protektionism (när kristna attackerar andra kristna) samt i mindre utsträckning etniska motsättningar, diktatorisk paranoia och sekulär intolerans.

Framtidsutsikter
I oktober 2016 infördes undantagstillstånd i landet, efter en lång period av regimkritiska protester. Landets stabilitet beror till stor del på hur befolkningen reagerar när undantagstillståndets tas bort. Men oavsett hur det blir kommer förföljelsen mot kristna, och främst protestanter, med stor sannolikhet att fortsätta. Framför allt från radikala muslimer men också från traditionella historiska samfund.