Eritrea

Eritrea

Trots att Eritreas poäng minskat jämfört med förra årets World Watch List (WWL), har situationen i landet förvärrats under det senaste årtiondet.

Då våldet minskade under rapporteringsperioden (jämfört med föregående år) har Eritrea tappat både poäng och placering på WWL. Samtidigt har Eritrea klättrat uppåt på listan under det senaste årtiondet, främst på grund av den eritreanska regimens attityd, och intolerans mot alla former av samfund, oliktänkande och yttrandefrihet.

Regimens försök att styra alla religiösa samfund blev uppenbar 2007, när den ortodoxa kyrkans patriark i Eritrea avsattes och ersattes. Patriarken har sedan dess befunnit sig i husarrest.

Den eritreanska ortodoxa kyrkan utövar ett starkt förtryck mot den som lämnar kyrkan för att ansluta sig till evangelikala grupper eller pingstförsamlingar. Situationen i Eritrea bidrar också till den lokala flyktingkrisen: tusentals människor har flytt landet.

I oktober förra året utredde FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna Eritrea, och rekommenderade att den eritreanska regimen skulle överlämnas till den Internationella brottsmålsdomstolen i Haag (ICC).

Kyrkoinriktningar som drabbas av förföljelse
Alla olika kyrkoinriktningar finns representerade i Eritrea, och samtliga utsätts för svår förföljelse: Kyrkor som leds av migrantarbetare eller utländska grupper, historiska kristna samfund, kyrkor som består av kristna konvertiter med muslimsk bakgrund, eller kristna så kallade "kyrkoförändrare" med ortodox kristen bakgrund samt frikyrkliga, protestantiska samfund.

Förföljelsen i Eritrea

  • Förtrycket mot kristna minskade väsentligt under rapporteringsperioden för World Watch List 2017, men är fortfarande mycket högt.
  • Förtrycket mot kristna sker inom alla livets områden, framför allt i kategorierna livet som medborgare och sociala nätverk.
  • I muslimskt dominerande områden är förföljelsen stark när det gäller privatlivet och familjelivet, något som främst drabbar kristna med muslimsk bakgrund.
  • Våldet är 50 procent lägre jämfört med World Watch List 2016, men fortfarande högt. Tusentals kristna har arresterats och fängslats under de senaste åren, och flera har dött i fångenskap. Massor av kristna sitter fortfarande fängslade enbart på grund av sin tro.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
I Eritrea förekommer tre grundorsaker till förföljelse: diktatorisk paranoia (huvudsakligen), islamistiskt förtryck och konfessionell protektionism (där kristna förtrycker andra kristna).

Framtidsutsikter
Trots bland annat FN:s rapport har regimen i Eritrea ännu inte ställts inför några allvarliga påföljder utifrån den människorättssituation som pågår i landet. Utifrån årets lista, och tidigare års World Watch List, kommer situationen för de kristna förmodligen inte förbättras nämnvärt.

  • Den eritreanska regeringen kommer antagligen att fortsätta hålla sin diktatoriska kurs, och därmed kommer medborgare att fortsätta att fly landet. Frikyrkliga protestantiska församlingar kommer även i fortsättningen att betraktas som västvärldens agenter.
  • Den eritreanska regeringen kommer att fortsätta tvinga kristna att gå med i armén, och inte bry sig om vapenvägrare, som av religiös övertygelse inte vill strida.
  • Den eritreanska ortodoxa kyrkan och radikala muslimer kommer att fortsätta förfölja konvertiter.