Egypten

Egypten

Kristna i Egypten lever i ett polariserat samhälle där klyftan mellan islamister och mer sekulära egypter bidrar till instabiliteten i landet.

President Abd al-Fattah al-Sisis auktoritära regeringssätt har i viss mån återställt rättssäkerheten i Egypten, men det innebär också ett striktare upprätthållande av lagstiftningen som rör religiösa frågor, och som sedan tidigare är restriktiv.

Islamistiska grupper är upprörda över att president Morsi blivit avsatt, och kritiserar kristna i Egypten för att ligga bakom hans avsättning. President al-Sisis regering verkar fast beslutna om att bekämpa de militanta islamisterna, men samtidigt verkar det osannolikt att de kommer att vida åtgärder för att förbättra religionsfriheten för religiösa minoriteter, och ge kristna ett jämlikt medborgarskap.

Drabbade kyrkoinriktningar
Kristna konvertiter från muslimsk bakgrund utstår den värsta förföljelsen i Egypten. Även historiska samfund och icke-traditionella protestantiska kristna samfund utsätts för attacker och förföljelse, om än inte i lika stor utsträckning.

Förföljelsen i Egypten

  • Förtrycket mot kristna i Egypten ligger på en hög nivå, men har minskat en aning sedan World Watch List (WWL) 2016.
  • Kristna konvertiter möter starkt förtryck från familjemedlemmar, men även från sociala nätverk. Kristna med muslimsk bakgrund kan inte utöva sin nya tro öppet, utan möter förföljelse från både familj och religiösa ledare.
  • Koptiska kristna möter restriktioner i lagen och har begränsad religionsfrihet.
  • Våldet mot kristna ligger på extremt höga nivåer och ökade något sedan WWL 2016. Attacker utförs både från samhället i stort men också av militanta salafistgrupper.
  • Förföljelsen mot kristna i Egypten beror främst på islamistiskt förtryck och påverkar alla livets områden. Kristna förtrycks både av lokala myndigheter men också av staten samt radikala islamistiska grupper. Den värsta förföljelsen möter kristna med muslimsk bakgrund.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Förföljelsens grundorsak i Egypten är islamistiskt förtryck. I mindre utsträckning handlar det om diktatorisk paranoia, och organiserad korruption och brott.

Framtidsutsikter
Det som kommer att avgöra Egyptens framtid är i grund och botten dess politik och ekonomi. Landet står inför en till synes oöverstiglig ideologisk-religiös klyfta mellan olika radikala islamistiska grupper (som Muslimska brödraskapet) och sekulära muslimer.

Hotet om uppkomst av radikala islamistiska rörelser är långt ifrån avvärjt. Förekomsten av arbetslöshet bland ungdomar och den ekonomiska stagnationen vållar också missnöje bland befolkningen. Detta skapar en miljö som radikala islamister kan dra nytta av. Om regeringen inte hittar vägar för att ta itu med frågorna kan dessa radikala grupper få större inflytande och destabilisera landet vilket skulle innebära att förföljelsen mot kristna ökar.