Djibouti

Djibouti

Islam är sedan länge djupt integrerat i samhället, men samtidigt har kristendom funnits i Djibouti under många århundraden tack vare landets band till Etiopien.

Djibouti ligger på Afrikas horn och omges av instabila länder som Eritrea, Somalia och Jemen. Landet har ett bra geografiskt läge, och är en av de mest trafikerade handelsvägarna.

President Ismail Omer Guelleh har suttit vid makten sedan 1999, och leder den diktatoriska regimen. En majoritet av invånarna i Djibouti är konservativa sunnimuslimer och det finns starka band till Somalia och Jemen. Samtidigt stöder regeringen i Djibouti de västerländska ansatserna att bekämpa islamistisk extremism. Islam är statsreligion.

Drabbade kyrkoinriktningar
Kristna från den Etiopiskt ortodoxa kyrkan (som till stor del består av arbetskraftsinvandrare), från protestantiska frikyrkor och kristna konvertiter med muslimsk bakgrund utsätts för förföljelse. Förtrycket är särskilt allvarligt för konvertiter.

Förföljelsen i Djibouti

  • Förtrycket mot kristna är omfattande, men minskade något jämfört med rapporteringsperioden för WWL 2016.
  • Våldsnivån mot kristna är mycket låg, men ökade något jämfört med WWL 2016.
  • Islamistiskt förtryck, diktatorisk paranoia och etniska motsättningar underblåser förföljelsen mot kristna. Den nuvarande presidenten och hans regim strävar efter att kontrollera alla delar av samhället vilket resulterat i begränsningar i organisationsfriheten, yttrandefriheten och religionsfriheten i landet.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
De två främsta bakomliggande orsakerna till att kristna förföljs i Djibouti är islamistiskt förtryck och diktatorisk paranoia. Etniska motsättningar är en bidragande orsak till att kristna förföljs, om än inte i lika stor utsträckning.

Framtidsutsikter
Under rapporteringsperioden för World Watch List 2017 (1 november 2015-31 oktober 2016) har det inte skett några betydande förändringar i landet eller regionen . Djibouti går från plats 28 (WWL 2016) till plats 40 beror främst på att förföljelsen i andra länder har ökat, och inte på att det blivit bättre för de kristna i landet. Situationen för de kristna förväntas bli oförändrad under de kommande åren.