Colombia

 

Formellt sett är Colombia ett modernt och demokratiskt land där det finns lagar som garanterar religionsfrihet.

Trots det styrs stora områden i landet av kriminella organisationer, drogkarteller, revolutionära- och paramilitära grupper. I ett sammanhang där det generellt råder straffrihet, lider alla Colombias invånare av den konflikt som fortfarande, efter årtionden, ännu inte är löst. Kristna är speciellt utsatta och sårbara.

Drabbade kyrkoinriktningar
Det finns tre kyrkoinriktningar i Colombia: Traditionella kristna, kristna som konverterat från ursprungsreligionen och icke-traditionella protestanter. Alla inriktningar kan bli offer för organiserad korruption och brottslighet, men värst utsatta är de frispråkiga kristna. Etniskt motstånd påverkar alla kristna och kan leda till att de blir bortkörda från sina hem. I större städer, som står under statlig kontroll, råder sekulär intolerans. Konfessionell protektionism påverkar icketraditionella protestantiska grupper, det är särskilt katolikerna som protesterar när nya evangeliska- och pingstförsamlingar bildas. Förföljelsen i Colombia

  • Totalt sett ökade förtrycket mot kristna under rapporteringsperioden för WWL 2017, och ligger nu på en hög nivå.
  • Organiserad korruption och brottslighet förkommer inom alla livets områden. Det råder en kultur av fruktan i hela samhället, vilket påverkar det sociala livet.
  • Etniska motsättningar tillåter endast ursprungsreligionen. Det gör att förtrycket mot kristna är högt både inom familjen, i samhället och i kyrkolivet. Ibland ökar förtrycket när gerillan konspirerar med ursprungsbefolkningens stamledare.
  • Sekulär intolerans är ett problem främst i kyrkolivet och livet som medborgare.
  • Våldet har en hög nivå men har minskat sedan förra årets World Watch List.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Förföljelsen som drabbar de kristna i Colombia beror till största delen på organiserad brottslighet och korruption, samt etniska motsättningar. Det beror även på inslag av sekulär intolerans och konfessionell protektionism. Intensiteten i förföljelsen avtog något tack vare fredsförhandlingarna mellan regeringen och FARC gerillan.

Framtidsutsikter
Trots myndigheternas fredssamtal med FARC och ELN förblir våldet ett strukturellt fenomen i Colombia. I de områden där myndigheterna förlorat kontrollen över den allmänna säkerheten, härjar knarkkarteller och illegala beväpnade grupper i stor sett obehindrat. Kristna får det extremt svårt då mänskliga rättigheter inte gäller i ursprungsbefolkningens territorier. Den sekulära intoleransen mot kristna ökar påtagligt, vilket är oroande. Det ser ut att förvärras under 2017.