Brunei

Brunei

Brunei har varit ett sultanat i över 600 år och sultanen innehar fortfarande alla viktiga poster.

I maj 2014 introducerade sultanen Hassanal Bolkiah den första av tre faser för att införa sharialagar (islamsk lag) i hela landet. Det första steget i processen har inneburit böter eller fängelsestraff för brott som utomäktenskaplig graviditet, propagerande för andra religioner än islam och uteblivande från den obligatoriska fredagsbönen.

Den andra fasen innebär att det kommer att införas hårdare straff, som piskrapp eller amputation för egendomsbrott. Fasen var tänkt att introducerat i maj 2015, men har fördröjts och planen är nu att det ska införas i juni 2017. Man tror dock att detta kommer att leda till att många välutbildade bruneier, däribland kristna, kommer att emigrera. Delar av dessa lagar omfattar även icke-muslimer, som utgör cirka en tredjedel av Bruneis befolkning.

Drabbade kyrkoinriktningar
Alla kristna kyrkoinriktningar som finns i Brunei drabbas av förföljelse i varierande grad. Det rör sig om historiska samfund, protestantiska frikyrkor och grupper med kristna konvertiter med muslimsk bakgrund.

Förföljelsen i Brunei

  • Förtrycket mot kristna i Brunei ligger på en väldigt hög nivå och har ökat betydligt sedan förra årets World Watch List.
  • Förtrycket är som störst när det gäller privat- och familjelivet, men även församlingar möter stort förtryck.
  • Våldsnivån har inte stigit sedan 2016, utan ligger fortfarande på en låg nivå.
  • Det påbörjade införandet av sharialagar i Brunei har gjort att den förföljelsesituationen har förvärrats.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Grundorsakerna till förföljelsen av kristna i Brunei är islamiskt förtryck blandat med diktatorisk paranoia.

Framtidsutsikter
Myndigheterna tillhandahåller fortfarande gratis sjukvård och subventionerar bostäder. Det finns inga statliga skolavgifter och medborgarna behöver inte betala inkomstskatt. Men snart måste myndigheterna börja tänka på andra alternativ, eftersom olje- och gasreserverna är begränsade och kanske bara räcker en generation till. Detta kan leda till en ökad otrygghet och oro.

Genom att införa sharialagar verkar det som att sultanatet förlitar sig på den konservativa grenen av islam, vilket innebär att förtryck mot de kristna kommer att öka i takt med att sharialagarna införs alltmer. Många unga kristna lämnar landet.