Bhutan

Bhutan

Kristna, som är en liten religiös minoritet i Bhutan, erkänns inte formellt.

Bhutan omges av två enorma grannländer: Indien och Kina. Demokratin i landet fortsätter att rota sig, men det råder ett klimat där alla parter accepterar buddhismens dominans och där kungens ställning värderas högt. Efter valen 2013 tog oppositionen över makten, och övertagandet gick lugnt till.

Kristna är en liten religiös minoritet bland bhutaneserna, och saknar både status och ett formellt erkännande.

Drabbade kyrkoinriktningar
Den kristna närvaron i Bhutan består främst av kristna konvertiter med buddhistisk, hinduisk bakgrund eller konvertiter från olika etniska stammar som följer en ursprungsreligion, men också av frikyrkliga protestantiska samfund. Båda kyrkoinriktningarna drabbas hårt av förföljelse inom livets alla områden.

Förföljelsen i Bhutan

  • Förtrycket mot kristna har ökat väsentligt under året och är mycket starkt. Kristna utsätts för diskriminering från staten, bland annat uteslöts kristna när nya, elektroniska id-kort infördes. Även trycket från närsamhället har ökat.
  • Förtrycket är starkt när det gäller kyrkolivet, sociala nätverk och livet som medborgare. I princip alla kristna i Bhutan har en buddhistisk eller hinduisk bakgrund och betraktas som främmande i Bhutan.
  • Våldet mot kristna har ökat något under året, men ligger kvar på en låg nivå. Under rapporteringsperioden för World Watch List 2017 stängdes en kyrka, och tre kristna arresterades efter att de delat ut en evangelistisk skrift.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Den främsta grundorsaken till den förföljelse som drabbar kristna i Bhutan är religiös nationalism blandat med etniska motsättningar.

Framtidsutsikter
Bhutan står inför ekonomiska utmaningar och landet är starkt beroende av turism. Men varken antalet turister eller de intäkter som turismen ger kan ökas ytterligare utan svårigheter. Det finns förhoppningar om att vattenkraft ska bli en viktig inkomstkälla, och det kan vara i drift år 2020.

Beroende på hur dessa ekonomiska initiativ utvecklar sig kan det påverka den kristna minoriteten. Om landet hamnar i stora ekonomiska svårigheter kan det bli så att man vill framhäva sitt buddhistiska kulturarv ytterligare. Det skulle i sin tur göra erkännandet av den växande kristna minoriteten till en långsökt dröm.

Om ekonomin utvecklas positivt kan det lätta på landets buddhistnationalistiska synsätt, och eventuellt möjliggöra ett erkännande av det kristna samfundet. Landets religiösa nationalism är en avgörande faktor för den kristna minoritetens situation.