Bangladesh

Bangladesh

Våldet från islamistiska grupper har skapat fruktan bland invånarna i Bangladesh, och den kristna minoriteten drabbas hårt.

Inhemska islamistiska grupper som hämtat inspiration från internationella extremistgrupper som Islamiska staten sätter fruktan i Bangladesh invånare, och deras framfart har skapat världsrubriker. Religiösa minoriteter, som kristna, drabbas hårdast och utsätts inte bara för fler angrepp utan påverkas också av en ökad konservatism i samhället, något som framför allt drabbar kristna konvertiter.

Drabbade kyrkoinriktningar
Alla samfund och olika kyrkoinriktningar i Bangladesh är drabbade av förföljelse. Under rapporteringsperioden för World Watch List (WWL) 2017 ökade förföljelsen mot historiska traditionella kyrkor och frikyrkliga protestantiska samfund.

Men den värsta förföljelsen drabbar kristna konvertiter med muslimsk, hinduisk eller buddistisk bakgrund. I rädsla för angrepp samlas de ofta i hemliga husförsamlingar.

Förföljelsen i Bangladesh

  • Förtrycket mot kristna är starkt och ökade väsentligt under rapporteringsperioden (1 november 2015-31 oktober 2016). Bakom ökningen av förföljelse mot kristna ligger militanta islamisters växande inflytande.
  • Förtrycket är starkt när det gäller förtryck och förföljelse från den egna familjen eller släkten, denna typ av förföljelse drabbar främst kristna konvertiter.
  • Under rapporteringsperioden ökade också antalet våldsdåd riktat mot kristna, och ligger numera på extrema nivåer. Bland annat dödades fyra kristna för sin tro under rapporteringsperioden.

Drivkrafterna bakom förföljelsen
Grundorsakerna till den förföljelse som drabbar kristna i Bangladesh är islamistiskt förtryck, blandat med religiös nationalism och etniska motsättningar.

Framtidsutsikter
Landets ledning har sagt att de kommer att slå tillbaka hårt mot alla radikala grupper. Därför kom det som en chock när det blev känt att unga, välbeställda medborgare från medelklassen låg bakom en attack mot ett café i Dhaka i den 1 juli 2016.

Den fortsatta politiska kampen mellan det mer sekulariserade Awamiförbundet och det mer nationalistiska islamska partiet Bangladeshs Nationalparti bådar inte gott för landets framtid. Att en kristen finns med i det sistnämnda partiets ledning kan ses som en strimma av hopp i ett land som skakas av tilltagande våldsangrepp.